Hộp chứa pedal guitar

Hộp đựng cóc đạp guitar-Hộp đựng bàn đạp guitar chuyên nghiệp
SKB 1SKB-SC2709 Foot Controller Soft Case
 153,474,983     Foot Controller Soft Case
SKB
2,020,000
Exterior Length: 29.25in ( 74.30cm )
Exterior Width: 11.25 in (28.58 cm )
Exterior Depth: 5.25 in (13.34 cm )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
Case SKB 1SKB-SC2111 Foot Controller Soft Case
 114,827,450     Foot Controller Soft Case
SKB
2,100,000
Exterior Length: 23.75 in ( 60.33 cm )
Exterior Width: 13.75 in (34.93 cm )
Exterior Depth: 5.75 in (14.61 cm )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh