Hộp chứa pedal guitar

Hộp đựng cóc đạp guitar
SKB 1SKB-SC2709 Foot Controller Soft Case
 28.338     Foot Controller Soft Case
SKB
1.560.000
Exterior Length: 29.25in ( 74.30cm )
Exterior Width: 11.25 in (28.58 cm )
Exterior Depth: 5.25 in (13.34 cm )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
Case SKB 1SKB-SC2111 Foot Controller Soft Case
 21.149     Foot Controller Soft Case
SKB
1.590.000
Exterior Length: 23.75 in ( 60.33 cm )
Exterior Width: 13.75 in (34.93 cm )
Exterior Depth: 5.75 in (14.61 cm )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh