In-Ear Transmitters and Receivers

In-Ear Transmitters and Receivers là hệ thống truyền nhận âm thanh dùng trong biểu diễn trực tiếp. Thiết bị nhỏ gọn, cung cấp kết nối không dây cho tai nghe nhét tai, giúp nghệ sĩ và diễn viên tự do di chuyển trên sân khấu.

Liên Hệ

Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.