Cáp Âm Thanh

Cáp âm thanh, dây loa, dây âm thanh, dây tín hiệu, dây micro Tasker Italy - Behringer, Turbosound..
C288 Dây âm thanh - Dây loa Tasker Ý 4 Lõi Đồng 2.5 mm2
 125,841,448    
Tasker
156,000
Cáp loa C288 đen: 4 lõi đồng 2.5 mm2
Giáp vỏ riêng từng lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C286 Dây âm thanh - Dây Tín Hiệu Tasker Ý 2 lõi đồng 1.2 mm2
 176,066,555     Tasker C286 microphones cable
Tasker
38,000
Cáp tín hiệu microphone Tasker C286 2 lõi đồng 1.2 mm2
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C412 Dây âm thanh - Dây Tín Hiệu Tasker Ý 12 lõi đồng 12*2*3 mm
 201,841,977    
Tasker
310,000
Cáp tín hiệu Tasker C4121 gồm 2 lõi đồng 12*2*3 mm
Đồng OFC nguyên chất
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C728 Dây âm thanh - Dây cáp Ethenet Cat 6A lõi đồng 0.22 mm Tasker
 130,634,572    
Tasker
114,000
Cáp Ethenet Cat 6A lõi đồng 0.22 mm
Giáp vỏ 2 lớp siêu bền
Cáp mạng digital audio sử dụng ngoài trời hay trong nhà
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C276 Dây Loa Tasker Ý 2 lõi đồng 2.5 mm2
 154,407,640     Dây Loa
Tasker
89,000
Cáp loa C276 đen
2 lõi đồng 2.5 mm2 Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C277 Dây âm thanh - Dây loa Tasker Ý 2 lõi đồng 4 mm2
 144,640,917    
Tasker
108,000
Cáp loa C277 đen: 2 lõi đồng 4 mm2
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C279 Dây âm thanh - Dây loa Tasker Ý 4 lõi đồng 4 mm2
 107,922,116    
Tasker
224,000
Cáp loa C279 đen
4 lõi đồng 4 mm2 Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C269 Dây âm thanh - Dây loa Tasker Ý 8 lõi đồng 2.5 mm2
 156,471,554    
Tasker
369,000
Cáp loa C269 đen: 8 lõi đồng 2.5 mm2
Giáp vỏ riêng từng lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C402 Dây âm thanh - Cáp Tín Hiệu Tasker Ý 2 lõi đồng 2*2*3 mm
 126,336,698    
Tasker
88,000
Cáp tín hiệu Tasker C402 2 lõi đồng 2*2*3 mm
Giáp vỏ riêng từng lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C282 Dây âm thanh - Dây loa Tasker Ý 8 lõi đồng 4 mm2
 253,429,992    
Tasker
486,000
Cáp loa Tasker C282: 8 lõi đồng 4 mm2
Giáp vỏ riêng từng lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C800 Dây âm thanh - Cáp Tín Hiệu digital Tasker 110 Ohm 2x0.22~(AES/EBU) 2 lõi 1.5 mm2
 241,412,172    
Tasker
38,000
Dây Digital audio DMX cable 110 Ohm 2x0.22
(AES/EBU): 2 lõi 1.5 mm2
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C404 Dây âm thanh - Cáp Tín Hiệu Tasker Ý 4 lõi đồng 4*2*3 mm
 209,155,834    
Tasker
129,000
Cáp tín hiệu Tasker 4 lõi đồng 4*2*3 mm
Giáp vỏ riêng từng lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh