Cáp Âm Thanh

Cáp âm thanh, dây loa, dây âm thanh, dây tín hiệu, dây micro Tasker Italy - Behringer, Turbosound..
C288 Dây âm thanh - Dây loa Tasker Ý 4 Lõi Đồng 2.5 mm2
 699.036    
Tasker
165.000
Cáp loa C288 đen: 4 lõi đồng 2.5 mm2
Giáp vỏ riêng từng lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C286 Dây âm thanh - Dây Tín Hiệu Tasker Ý 2 lõi đồng 1.2 mm2
 978.032     Tasker C286 microphones cable
Tasker
39.000
Cáp tín hiệu microphone Tasker C286 2 lõi đồng 1.2 mm2
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C412 Dây âm thanh - Dây Tín Hiệu Tasker Ý 12 lõi đồng 12*2*3 mm
 1.121.285    
Tasker
334.000
Cáp tín hiệu Tasker C4121 gồm 2 lõi đồng 12*2*3 mm
Đồng OFC nguyên chất
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C728 Dây âm thanh - Dây cáp Erthenet Cat 6A lõi đồng 0.22 mm Tasker
 725.697    
Tasker
122.000
Cáp Erthenet Cat 6A lõi đồng 0.22 mm
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C276 Dây Loa Tasker Ý 2 lõi đồng 2.5 mm2
 857.756     Dây Loa
Tasker
89.000
Cáp loa C276 đen
2 lõi đồng 2.5 mm2 Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C277 Dây âm thanh - Dây loa Tasker Ý 2 lõi đồng 4 mm2
 803.515    
Tasker
109.000
Cáp loa C277 đen: 2 lõi đồng 4 mm2
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C279 Dây âm thanh - Dây loa Tasker Ý 4 lõi đồng 4 mm2
 599.461    
Tasker
238.000
Cáp loa C279 đen
4 lõi đồng 4 mm2 Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C269 Dây âm thanh - Dây loa Tasker Ý 8 lõi đồng 2.5 mm2
 869.190    
Tasker
390.000
Cáp loa C269 đen: 8 lõi đồng 2.5 mm2
Giáp vỏ riêng từng lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C402 Dây âm thanh - Cáp Tín Hiệu Tasker Ý 2 lõi đồng 2*2*3 mm
 701.822    
Tasker
95.000
Cáp tín hiệu Tasker C402 2 lõi đồng 2*2*3 mm
Giáp vỏ riêng từng lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C282 Dây âm thanh - Dây loa Tasker Ý 8 lõi đồng 4 mm2
 1.407.792    
Tasker
514.000
Cáp loa Tasker C282: 8 lõi đồng 4 mm2
Giáp vỏ riêng từng lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C800 Dây âm thanh - Cáp Tín Hiệu digital Tasker 110 Ohm 2x0.22~(AES/EBU) 2 lõi 1.5 mm2
 1.341.113    
Tasker
39.000
Dây Digital audio DMX cable 110 Ohm 2x0.22
(AES/EBU): 2 lõi 1.5 mm2
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C404 Dây âm thanh - Cáp Tín Hiệu Tasker Ý 4 lõi đồng 4*2*3 mm
 1.161.935    
Tasker
139.000
Cáp tín hiệu Tasker 4 lõi đồng 4*2*3 mm
Giáp vỏ riêng từng lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh