Cáp Âm Thanh

Dây loa, dây tín hiệu Tasker Italy - Behringer
C288 Dây Loa Tasker Ý 4 Lõi Đồng 2.5 mm2
 22.321    
Tasker
129.000
Cáp loa C288 đen: 4 lõi đồng 2.5 mm2
Giáp vỏ riêng từng lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C275 Dây Loa Tasker Ý 2 lõi đồng 1.5 mm2
 22.734    
Tasker
46.000
Cáp loa C275 đen: 2 lõi đồng 1.5 mm2
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C286 Dây Tín Hiệu Tasker Ý 2 lõi đồng 1.2 mm2
 32.078     Tasker C286 microphones cable
Tasker
35.000
Cáp tín hiệu microphone Tasker C286 2 lõi đồng 1.2 mm2
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C412 Dây Tín Hiệu Tasker Ý 12 lõi đồng 12*2*3 mm
 37.159    
Tasker
337.000
Cáp tín hiệu Tasker C4121 gồm 2 lõi đồng 12*2*3 mm
Đồng OFC nguyên chất
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C728 Pur Cáp Erthenet Cat 6A lõi đồng 0.22 mm Tasker
 23.812    
Tasker
101.000
Cáp Erthenet Cat 6A lõi đồng 0.22 mm
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C276 Dây Loa Tasker Ý 2 lõi đồng 2.5 mm2
 28.395     Dây Loa
Tasker
68.000
Cáp loa C276 đen
2 lõi đồng 2.5 mm2 Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C277 Dây Loa Tasker Ý 2 lõi đồng 4 mm2
 26.691    
Tasker
89.000
Cáp loa C277 đen: 2 lõi đồng 4 mm2
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C279 Dây Loa Tasker Ý 4 lõi đồng 4 mm2
 19.810    
Tasker
177.000
Cáp loa C279 đen
4 lõi đồng 4 mm2 Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C301 Dây Tín hiệu Tasker Ý 2 lõi đồng 1.7 mm2
 8.823    
Tasker
40.000
Cáp tín hiệu microphone 2 lõi đồng 1.7 mm2
Giáp vỏ & giáp chống nhiễu 100% đồng đỏ
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C269 Dây Loa Tasker Ý 8 lõi đồng 2.5 mm2
 28.768    
Tasker
306.000
Cáp loa C269 đen: 8 lõi đồng 2.5 mm2
Giáp vỏ riêng từng lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C402 Cáp Tín Hiệu Tasker Ý 2 lõi đồng 2*2*3 mm
 23.178    
Tasker
81.000
Cáp tín hiệu Tasker C402 2 lõi đồng 2*2*3 mm
Giáp vỏ riêng từng lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C282 Dây Loa Tasker Ý 8 lõi đồng 4 mm2
 45.193    
Tasker
403.000
Cáp loa Tasker C282: 8 lõi đồng 4 mm2
Giáp vỏ riêng từng lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh