Cáp Âm Thanh

Dây loa, dây tín hiệu Tasker Italy - Behringer
C288 Dây Loa Tasker Ý 4 Lõi Đồng 2.5 mm2
 139.325    
Tasker
165.000
Cáp loa C288 đen: 4 lõi đồng 2.5 mm2
Giáp vỏ riêng từng lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C286 Dây Tín Hiệu Tasker Ý 2 lõi đồng 1.2 mm2
 195.324     Tasker C286 microphones cable
Tasker
39.000
Cáp tín hiệu microphone Tasker C286 2 lõi đồng 1.2 mm2
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C412 Dây Tín Hiệu Tasker Ý 12 lõi đồng 12*2*3 mm
 224.158    
Tasker
334.000
Cáp tín hiệu Tasker C4121 gồm 2 lõi đồng 12*2*3 mm
Đồng OFC nguyên chất
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C728 Pur Cáp Erthenet Cat 6A lõi đồng 0.22 mm Tasker
 144.803    
Tasker
122.000
Cáp Erthenet Cat 6A lõi đồng 0.22 mm
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C276 Dây Loa Tasker Ý 2 lõi đồng 2.5 mm2
 171.461     Dây Loa
Tasker
94.000
Cáp loa C276 đen
2 lõi đồng 2.5 mm2 Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C277 Dây Loa Tasker Ý 2 lõi đồng 4 mm2
 160.632    
Tasker
114.000
Cáp loa C277 đen: 2 lõi đồng 4 mm2
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C279 Dây Loa Tasker Ý 4 lõi đồng 4 mm2
 119.757    
Tasker
238.000
Cáp loa C279 đen
4 lõi đồng 4 mm2 Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C301 Dây Tín hiệu Tasker Ý 2 lõi đồng 1.7 mm2
 59.729    
Tasker
53.000
Cáp tín hiệu microphone 2 lõi đồng 1.7 mm2
Giáp vỏ & giáp chống nhiễu 100% đồng đỏ
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C269 Dây Loa Tasker Ý 8 lõi đồng 2.5 mm2
 173.658    
Tasker
390.000
Cáp loa C269 đen: 8 lõi đồng 2.5 mm2
Giáp vỏ riêng từng lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C402 Cáp Tín Hiệu Tasker Ý 2 lõi đồng 2*2*3 mm
 140.270    
Tasker
95.000
Cáp tín hiệu Tasker C402 2 lõi đồng 2*2*3 mm
Giáp vỏ riêng từng lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C282 Dây Loa Tasker Ý 8 lõi đồng 4 mm2
 275.742    
Tasker
514.000
Cáp loa Tasker C282: 8 lõi đồng 4 mm2
Giáp vỏ riêng từng lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C800 Cáp Tín Hiệu digital Tasker 110 Ohm 2x0.22~(AES/EBU) 2 lõi 1.5 mm2
 268.114    
Tasker
39.000
Dây Digital audio DMX cable 110 Ohm 2x0.22
(AES/EBU): 2 lõi 1.5 mm2
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh