Cáp Âm Thanh Tasker

C275 Black Dây Loa Tasker Ý
 527    
TASKER
42.000
Cáp loa C275 đen: 2 lõi đồng 1.5 mm2
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C286 Dây Tín Hiệu Tasker Ý
 803    
TASKER
33.000
Cáp tín hiệu microphone 2 lõi đồng 1.2 mm2
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C412 Cáp Tín Hiệu 12 Lõi Đồng 12*2*3 mm Tasker Ý
 955    
TASKER
312.000
Cáp tín hiệu 12 lõi đồng 12*2*3 mm
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C728 Pure Cáp Erthenet Cat 6A lõi đồng 0.22 mm Giáp vỏ riêng từng lớp
 592    
TASKER
93.000
Cáp Erthenet Cat 6A lõi đồng 0.22 mm
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C276N Dây Loa Tasker Ý
 720     Dây Loa
TASKER
63.000.000
Cáp loa C276 đen
2 lõi đồng 2.5 mm2 Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C277 Dây Loa Tasker Ý
 671    
TASKER
82.000
Cáp loa C277 đen: 2 lõi đồng 4 mm2
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C279 Dây Loa Tasker Ý
 489    
TASKER
164.000
Cáp loa C279 đen
4 lõi đồng 4 mm2 Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C301 Dây Tín hiệu Tasker
 162    
TASKER
37.000
Cáp tín hiệu microphone 2 lõi đồng 1.7 mm2
Giáp vỏ & giáp chống nhiễu 100% đồng đỏ
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C269N Dây Loa Tasker Ý
 729    
TASKER
283.000
Cáp loa C269 đen: 8 lõi đồng 2.5 mm2
Giáp vỏ riêng từng lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C402 Cáp Tín Hiệu 2 lõi đồng 2*2*3 mm Tasker Ý
 558    
TASKER
75.000
Cáp tín hiệu 2 lõi đồng 2*2*3 mm
Giáp vỏ riêng từng lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C282 Dây Loa Tasker Ý
 1.206    
TASKER
373.000
Cáp loa C282 đen: 8 lõi đồng 4 mm2
Giáp vỏ riêng từng lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C800 Dây Loa Tasker Ý
 1.104    
TASKER
31.000
Dây Digital audio DMX cable 110 Ohm 2x0.22
(AES/EBU).: 2 lõi 1.5 mm2
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh