Cáp Âm Thanh Tasker

Dây loa, dây tín hiệu Tasker Italy
C288 Dây Loa Tasker Ý 4 Lõi Đồng 2.5 mm2
 5.436    
TASKER
137.000
Cáp loa C288 đen: 4 lõi đồng 2.5 mm2
Giáp vỏ riêng từng lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C275N Dây Loa Tasker Ý
 5.547    
TASKER
42.000
Cáp loa C275 đen: 2 lõi đồng 1.5 mm2
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C286 Dây Tín Hiệu Tasker Ý 2 lõi đồng 1.2 mm2
 7.902    
TASKER
33.000
Cáp tín hiệu microphone 2 lõi đồng 1.2 mm2
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C412 Dây Tín Hiệu Tasker Ý 12 lõi đồng 12*2*3 mm
 9.180    
TASKER
312.000
Cáp tín hiệu 12 lõi đồng 12*2*3 mm
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C728 Pur Cáp Erthenet Cat 6A lõi đồng 0.22 mm Tasker
 5.751    
TASKER
93.000
Cáp Erthenet Cat 6A lõi đồng 0.22 mm
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C276N Dây Loa Tasker Ý 2 lõi đồng 2.5 mm2
 7.020     Dây Loa
TASKER
63.000
Cáp loa C276 đen
2 lõi đồng 2.5 mm2 Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C277 Dây Loa Tasker Ý 2 lõi đồng 4 mm2
 6.546    
TASKER
82.000
Cáp loa C277 đen: 2 lõi đồng 4 mm2
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C279 Dây Loa Tasker Ý 4 lõi đồng 4 mm2
 4.878    
TASKER
164.000
Cáp loa C279 đen
4 lõi đồng 4 mm2 Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C301 Dây Tín hiệu Tasker Ý 2 lõi đồng 1.7 mm2
 2.088    
TASKER
37.000
Cáp tín hiệu microphone 2 lõi đồng 1.7 mm2
Giáp vỏ & giáp chống nhiễu 100% đồng đỏ
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C269N Dây Loa Tasker Ý 8 lõi đồng 2.5 mm2
 7.119    
TASKER
283.000
Cáp loa C269 đen: 8 lõi đồng 2.5 mm2
Giáp vỏ riêng từng lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C402 Cáp Tín Hiệu Tasker Ý 2 lõi đồng 2*2*3 mm
 5.612    
TASKER
75.000
Cáp tín hiệu 2 lõi đồng 2*2*3 mm
Giáp vỏ riêng từng lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C282 Dây Loa Tasker Ý 8 lõi đồng 4 mm2
 11.232    
TASKER
373.000
Cáp loa C282 đen: 8 lõi đồng 4 mm2
Giáp vỏ riêng từng lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh