Củ loa bass 10inch từ thường

Củ loa bass rời 10 inch từ thường nhập khẩu chính hãng thương hiệu 18 Sound
TS-10W300/8A Củ loa Bass từ thường 300W 2 tấc rưỡi Turbousound
 859,130,461     300 Watt 10inch
Turbosound
2,160,000
Củ loa rời 2 tấc rưỡi theo cái
Công suất Continuous 300w RMS, max 1200 w, 8 Ohm
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
10M600 Củ loa Bass 10inch - 2,5 tấc Ferrite 400W 8Ω 18 Sound
 485,684    
Eighteen Sound
4,600,000
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 102 dB SPL 1W / 1m.
75 mm (3 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 400 W.
Khả năng phản hồi tạm thời xuất sắc
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
10MB600 Củ loa Bass 10inch - 2,5 tấc Ferrite 450W 8/16Ω 18 Sound
 430,322    
Eighteen Sound
4,450,000
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 98 dB SPL 1W / 1m.
75 mm (3 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 450W.
Công suất liên tục 700W.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
10MB400 Củ loa Bass 10inch - 2,5 tấc Ferrite 250W 8Ω 18 Sound
 515,423    
Eighteen Sound
3,900,000
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 100,5 dB SPL 1W / 1m.
51 mm (2 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 250W.
Công suất liên tục 320W.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
10W500 Củ loa Bass 10inch - 2,5 tấc Ferrite 280W 8Ω 18 Sound
 512,303    
Eighteen Sound
3,400,000
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 98 dB SPL 1W / 1m.
51 mm (2 in) Interleaved Sandwich copper Voice coil (ISV).
Công suất 280W.
Công suất liên tục 400W.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
10MB600 Củ loa Bass 10inch - 2,5 tấc Ferrite 450W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 647,146    
Eighteen Sound
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 97 dB SPL 1W / 1m.
75 mm (3 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 450W.
Công suất liên tục 700W.
Chờ đặt hàng
10W650 Củ loa Bass 10inch - 2,5 tấc Ferrite 250W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 806,932    
Eighteen Sound
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 96 dB SPL 1W / 1m.
Công suất 250W.
Công suất liên tục 500W.
65mm (2.4 in) Edgewound Aluminum Voice Coil.
Chờ đặt hàng
10MB777 Củ loa Bass 10inch - 2,5 tấc Ferrite 450W 8Ω 18 Sound - Giá call
 492,398    
Eighteen Sound
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 98 dB SPL 1W / 1m.
75 mm (3 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 450W.
Công suất liên tục 700W.
Chờ đặt hàng
10W650 Củ loa Bass 10inch - 2,5 tấc Ferrite 250W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 443,330    
Eighteen Sound
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 96 dB SPL 1W / 1m.
Công suất 250W.
Công suất liên tục 500W.
65mm (2.4 in) Edgewound Aluminum Voice Coil.
Chờ đặt hàng
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.