Bộ âm thanh Lớp học phòng họp trực tuyến

Bộ âm thanh Lớp học phòng họp trực tuyến
Bộ âm thanh gắn tường dự án Lớp học, phòng họp, trực tuyến phù hợp diện tích 150m2
 6.820    
Turbosound
25.900.000
(Giá tham khảo từ)
Loa Turbosound sang trọng từ UK
Amply Lab.Gruppen từ Sweden
Bảo hành chính hãng 1 năm
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
Bộ âm thanh âm trần dự án Lớp học, phòng họp, trực tuyến phù hợp diện tích 100m2
 1.704    
Tannoy
21.990.000
(Giá tham khảo từ)
Loa Tannoy sang trọng từ UK
Amply Lab.Gruppen từ Sweden
Bảo hành chính hãng 1 năm
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
Bộ âm thanh âm trần dự án Lớp học, phòng họp, trực tuyến phù hợp diện tích 200m2
 1.471    
Tannoy
34.990.000
(Giá tham khảo từ)
Loa Tannoy sang trọng từ UK
Amply Lab.Gruppen từ Sweden
Bảo hành chính hãng 1 năm
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
Bộ âm thanh âm trần dự án Lớp học, phòng họp, trực tuyến phù hợp diện tích 320m2
 2.688    
Tannoy
79.990.000
(Giá tham khảo từ)
Loa Tannoy sang trọng từ UK
Amply Lab.Gruppen từ Sweden
Bảo hành chính hãng 1 năm
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
Bộ âm thanh gắn tường dự án Lớp học, phòng họp, trực tuyến phù hợp diện tích 50m2
 6.597    
Behringer
8.900.000
(Giá tham khảo từ)
Loa Behringer sang trọng từ Germany
Mixer Behringer từ Germany
Bảo hành chính hãng 1 năm
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
Bộ âm thanh gắn tường dự án Lớp học, phòng họp, trực tuyến phù hợp diện tích 100m2
 4.080    
Behringer
17.900.000
(Giá tham khảo từ)
Loa Behringer sang trọng từ Germany
Mixer Behringer từ Germany
Bảo hành chính hãng 1 năm
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
Bộ âm thanh gắn tường dự án phòng họp, trực tuyến cùng micro 12 người
 6.709    
Behringer
29.900.000
(Giá tham khảo từ)
Loa Behringer sang trọng từ Germany
Mixer Behringer từ Germany
Micro cổ ngỗng cho 12 người
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
Bộ âm thanh gắn tường dự án phòng họp, trực tuyến cùng micro trên 20 người
 9.882    
Behringer
39.900.000
(Giá tham khảo từ)
Loa Behringer sang trọng từ Germany
Mixer Behringer từ Germany
Micro cổ ngỗng trên 20 người
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
Bộ âm thanh gắn tường dự án phòng họp, trực tuyến cùng micro 4 người
 15.913    
Behringer
18.900.000
(Giá tham khảo từ)
Loa Behringer sang trọng từ Germany
Mixer Behringer từ Germany
Micro cổ ngỗng cho 4 người
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh