Bộ âm thanh Lớp học phòng họp trực tuyến

hệ thống âm thanh hỗ trợ việc giảng dạy, hội họp.
Bộ âm thanh gắn tường dự án Lớp học, phòng họp, trực tuyến phù hợp diện tích 150m2
 465,419,920    
Turbosound
Loa Turbosound sang trọng từ UK
Amply Lab.Gruppen từ Sweden
Bảo hành chính hãng 1 năm
Còn hàng
Bộ âm thanh âm trần dự án Lớp học, phòng họp, trực tuyến phù hợp diện tích 320m2
 184,683,394    
Tannoy
Loa Tannoy sang trọng từ UK
Amply Lab.Gruppen từ Sweden
Bảo hành chính hãng 1 năm
Còn hàng
Bộ âm thanh âm trần dự án Lớp học, phòng họp, trực tuyến phù hợp diện tích 100m2
 117,869,909    
Tannoy
Loa Tannoy sang trọng từ UK
Amply Lab.Gruppen từ Sweden
Bảo hành chính hãng 1 năm
Còn hàng
Bộ âm thanh âm trần dự án Lớp học, phòng họp, trực tuyến phù hợp diện tích 200m2
 114,940,488    
Tannoy
Loa Tannoy sang trọng từ UK
Amply Lab.Gruppen từ Sweden
Bảo hành chính hãng 1 năm
Còn hàng
Bộ âm thanh gắn tường dự án Lớp học, phòng họp, trực tuyến phù hợp diện tích 50m2
 435,596,813    
Behringer
Loa Behringer sang trọng từ Germany
Mixer Behringer từ Germany
Bảo hành chính hãng 1 năm
Còn hàng
Bộ âm thanh gắn tường dự án Lớp học, phòng họp, trực tuyến phù hợp diện tích 100m2
 452,037,682    
Behringer
Loa Behringer sang trọng từ Germany
Mixer Behringer từ Germany
Bảo hành chính hãng 1 năm
Còn hàng
Bộ âm thanh gắn tường dự án phòng họp, trực tuyến cùng micro 12 người
 440,044,876    
Behringer
Loa Behringer sang trọng từ Germany
Mixer Behringer từ Germany
Micro cổ ngỗng cho 12 người
Còn hàng
Bộ âm thanh gắn tường dự án phòng họp, trực tuyến cùng micro trên 20 người
 664,239,408    
Behringer
Loa Behringer sang trọng từ Germany
Mixer Behringer từ Germany
Micro cổ ngỗng trên 20 người
Còn hàng
Bộ âm thanh gắn tường dự án phòng họp, trực tuyến cùng micro 4 người
 1,039,076,634    
Behringer
Loa Behringer sang trọng từ Germany
Mixer Behringer từ Germany
Micro cổ ngỗng cho 4 người
Còn hàng
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.