Bộ âm thanh Lớp học phòng họp trực tuyến

hệ thống âm thanh hỗ trợ việc giảng dạy, hội họp.
Bộ âm thanh gắn tường dự án Lớp học, phòng họp, trực tuyến phù hợp diện tích 150m2
 155,139,925    
Turbosound
Loa Turbosound sang trọng từ UK
Amply Lab.Gruppen từ Sweden
Bảo hành chính hãng 1 năm
Còn hàng
Bộ âm thanh âm trần dự án Lớp học, phòng họp, trực tuyến phù hợp diện tích 320m2
 61,561,079    
Tannoy
Loa Tannoy sang trọng từ UK
Amply Lab.Gruppen từ Sweden
Bảo hành chính hãng 1 năm
Còn hàng
Bộ âm thanh âm trần dự án Lớp học, phòng họp, trực tuyến phù hợp diện tích 100m2
 39,289,910    
Tannoy
Loa Tannoy sang trọng từ UK
Amply Lab.Gruppen từ Sweden
Bảo hành chính hãng 1 năm
Còn hàng
Bộ âm thanh âm trần dự án Lớp học, phòng họp, trực tuyến phù hợp diện tích 200m2
 38,313,446    
Tannoy
Loa Tannoy sang trọng từ UK
Amply Lab.Gruppen từ Sweden
Bảo hành chính hãng 1 năm
Còn hàng
Bộ âm thanh gắn tường dự án Lớp học, phòng họp, trực tuyến phù hợp diện tích 50m2
 145,198,880    
Behringer
Loa Behringer sang trọng từ Germany
Mixer Behringer từ Germany
Bảo hành chính hãng 1 năm
Còn hàng
Bộ âm thanh gắn tường dự án Lớp học, phòng họp, trực tuyến phù hợp diện tích 100m2
 150,679,111    
Behringer
Loa Behringer sang trọng từ Germany
Mixer Behringer từ Germany
Bảo hành chính hãng 1 năm
Còn hàng
Bộ âm thanh gắn tường dự án phòng họp, trực tuyến cùng micro 12 người
 146,681,541    
Behringer
Loa Behringer sang trọng từ Germany
Mixer Behringer từ Germany
Micro cổ ngỗng cho 12 người
Còn hàng
Bộ âm thanh gắn tường dự án phòng họp, trực tuyến cùng micro trên 20 người
 221,413,044    
Behringer
Loa Behringer sang trọng từ Germany
Mixer Behringer từ Germany
Micro cổ ngỗng trên 20 người
Còn hàng
Bộ âm thanh gắn tường dự án phòng họp, trực tuyến cùng micro 4 người
 346,358,794    
Behringer
Loa Behringer sang trọng từ Germany
Mixer Behringer từ Germany
Micro cổ ngỗng cho 4 người
Còn hàng