Wireless Systems with Handheld Microphone

Wireless Systems with Handheld Microphone
ULM202USB Microphone không dây Behringer
 2.147    
Behringer
2.710.000₫
2.440.000
2 ULM200M handheld microphones and ULM200D dual-mode USB receiver
Digital 2.4 GHz wireless connectivity offers superior sound quality
Maximum range 120 m
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
ULM300USB Microphone không dây Behringer
 1.659    
Behringer
2.160.000₫
1.950.000
ULM300M handheld microphone and ULM300D dual-mode USB receiver
Digital 2.4 GHz wireless connectivity offers superior sound quality
Maximum range 200 feet / 60 m
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
ULM300MIC Microphone không dây Behringer
 1.608    
Behringer
2.440.000₫
2.200.000
Package of ULM300M wireless handheld microphone
Digital 2.4 GHz wireless connectivity offers superior sound quality
Maximum range 200 feet / 60 m
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
ULM302MIC Microphone không dây Behringer
 2.606    
Behringer
3.800.000₫
3.420.000
Package of 2 ULM300M wireless handheld microphones
Digital 2.4 GHz wireless connectivity offers superior sound quality
Maximum range 200 feet / 60 m
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
BM89 Micro Đơn BaoMic
 856    
BaoMic
4.440.000₫
4.220.000
1 Micro Cầm Tay
Một Năm Bảo Hành
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
KT521 Micro Đôi 4 Anten Fulinda
 2.162    
Fulinda
3.860.000₫
3.670.000
2 Micro Cầm Tay
4 anten
Một Năm Bảo Hành
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SR930D Micro Đôi 2 Anten Fulinda
 1.831    
Fulinda
3.090.000₫
2.940.000
2 Micro Cầm Tay
Một Năm Bảo Hành
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
TS-210 Micro Đơn Fulinda
 738    
Fulinda
2.960.000₫
2.820.000
1 Micro Cầm Tay
Một Năm Bảo Hành
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
BM88 Micro Đôi BaoMic
 33.011    
BaoMic
7.140.000₫
6.790.000
2 Micro Cầm Tay
Một Năm Bảo Hành
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh

Your Contacts

  • Mr.Kiên
  • Mr.Tín
  • Mr.Trọng
  • Mr.Vũ
  • Ms.Hue
  • Mr.Quang
0799 030 088 - HCM
0963 400 091 - HCM
0909 477 788 - HCM
0898 303 000 - Kỹ Thuật
0944 680 640 - Rạch Giá
0982 031 102 - Nha Trang

Sản phẩm bán chạy

1
BM88 Micro Đôi BaoMic
BM88 Micro Đôi BaoMic
7.140.000₫ | 6.790.000
2
ULM302MIC Microphone không dây Behringer
3
KT521 Micro Đôi 4 Anten Fulinda
KT521 Micro Đôi 4 Anten Fulinda
3.860.000₫ | 3.670.000
4
ULM202USB Microphone không dây Behringer
5
SR930D Micro Đôi 2 Anten Fulinda
SR930D Micro Đôi 2 Anten Fulinda
3.090.000₫ | 2.940.000