Feedback Controller

Thiết bị chống hú chính hãng Behringer, Klark Teknik
DEQ2496
 2.598    
Behringer
7.710.000
Ultra-high resolution 24-bit/96 kHz mastering processor featuring 32/40-bit floating-point DSP technology
Audiophile 24-bit/96 kHz A/D- and D/A converters offering 113 dB dynamic range
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
FBQ1000 Bộ Xử Lý Phản Hồi Behringer
 7.353    
Behringer
3.470.000
Automatic and Ultra-Fast Feedback Destroyer/Parametric EQ
24 FBQ Filters
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
FBQ100 Feedback Controllers Behringer
 4.659    
Behringer
1.870.000
Automatic Feedback Destroyer
Integrated Microphone Preamp
Delay Line, Noise Gate and Compressor
1-Year Warranty
Hết hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
DF1000 Feedback Controllers Klark Teknik
 4.596    
Klark Teknik
4.460.000
Ultra-Fast
Fully Automatic Dual-Channel Feedback Suppression Processor
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
FBQ2496 Effects and Signal Processors Behringer
 1.558    
Behringer
5.090.000
Automatic and Ultra-Fast Feedback Destroyer/Parametric EQ
40 FBQ Filters
96 kHz Audio Performance
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh