Về Hoàng Bảo Khoa

Hoàng Bảo Khoa tự hào là nhà phân phối và bảo hành duy nhất tại Việt Nam thương hiệu: Behringer - Midas - Lab.gruppen - Turbosound - Meyer Sound - Tasker - SKB - klark Teknik - McCauley - TC Helicon - TC Electronic - Bugera - Wave - Lake - Tannoy - Auratone - Baomic - Fulinda - Kingta - IBO - Denon - Aston Microphone.

Thương hiệu phân phối

Lịch Sử Hãng Loa Huyền Thoại Tannoy
Xin giới thiệu ACE Lịch sử Tannoy, huyền thoại định hình British Sound (chất âm Ăng Lê). Ra đời từ 1926 bởi Guy R. Fountain, cái tên Tannoy bắt nguồn từ 2 chữ tantalum, alloy là vật liệu chế tạo bộ...

Liên Hệ

Tìm kiếm