Power Amp DSP 4 kênh

Ampli công suất 4 kênh có DSP, Main Công Suất tích hợp controller Behringer Đức & Lab Gruppen Thụy Điển
PLM 12K44 Amply DSP Công Suất Labgruppen 4 x 3.000w / 2Ohm
 168,617,894    
Lab Gruppen
252,000,000
Bộ khuếch đại 12.000 Watt với 4 kênh đầu ra linh hoạt và đầu ra kênh lên đến 5.900 Watts cho các ứng dụng lưu diễn
Hồ xử lý tín hiệu kỹ thuật số để quản lý loa và điều khiển hệ thống vô song
Tích hợp 8x8 kênh của mạng âm thanh kỹ thuật số Dante * dự phòng kép với hỗ trợ AES67
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
PLM 20K44 Amply DSP Công Suất Labgruppen 4 x 3.000w / 2Ohm
 160,185,485    
Lab Gruppen
332,640,000
Bộ khuếch đại 20.000 Watt với 4 kênh đầu ra linh hoạt và đầu ra kênh lên đến 5.900 Watts cho các ứng dụng lưu diễn
Hồ xử lý tín hiệu kỹ thuật số để quản lý loa và điều khiển hệ thống vô song
Tích hợp 8x8 kênh của mạng âm thanh kỹ thuật số Dante * dự phòng kép với hỗ trợ AES67
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
PLM 5K44 Amply DSP Công Suất Labgruppen 4 x 900w / 2Ohm
 163,957,985    
Lab Gruppen
146,160,000
Bộ khuếch đại 5.000 Watt với 4 kênh đầu ra linh hoạt và đầu ra kênh lên đến 2.000 Watts cho các ứng dụng lưu diễn
Hồ xử lý tín hiệu kỹ thuật số để quản lý loa và điều khiển hệ thống vô song
Tích hợp 8x8 kênh của mạng âm thanh kỹ thuật số Dante * dự phòng kép với hỗ trợ AES67
Hết hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
D 40:4L Amply Công Suất Labgruppen DSP 4 Kênh
 83,145,836     4,000 Watt Amplifier
Lab Gruppen
120,940,000
Bộ khuếch đại 4.000 Watt với 4 kênh đầu ra linh hoạt và đầu ra kênh lên đến 2.000 Watts
Hồ xử lý tín hiệu kỹ thuật số để quản lý loa và điều khiển hệ thống vô song
Tích hợp 8x8 kênh của mạng âm thanh kỹ thuật số Dante * dự phòng kép với hỗ trợ AES67
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
D 10:4L Amply Công Suất Labgruppen DSP 4 Kênh
 95,924,072     1,000 Watt Amplifier
Lab Gruppen
95,740,000
Bộ khuếch đại 1.000 Watt với 4 kênh đầu ra linh hoạt và đầu ra kênh lên đến 1.000 Watts
Hồ xử lý tín hiệu kỹ thuật số để quản lý loa và điều khiển hệ thống vô song
Tích hợp 8x8 kênh của mạng âm thanh kỹ thuật số Dante * dự phòng kép với hỗ trợ AES67
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
D 20:4L Amply Công Suất Labgruppen DSP 4 Kênh
 86,460,935     2,000 Watt Amplifier
Lab Gruppen
100,780,000
Bộ khuếch đại 2.000 Watt với 4 kênh đầu ra linh hoạt và đầu ra kênh lên đến 1.600 Watts
Hồ xử lý tín hiệu kỹ thuật số để quản lý loa và điều khiển hệ thống vô song
Tích hợp 8x8 kênh của mạng âm thanh kỹ thuật số Dante * dự phòng kép với hỗ trợ AES67
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
D 80:4L Amply Công Suất Labgruppen DSP 4 Kênh
 80,037,078     8,000 Watt Amplifier
Lab Gruppen
178,920,000
Bộ khuếch đại 8.000 Watt với 4 kênh đầu ra linh hoạt và đầu ra kênh lên đến 5.900 Watts
Hồ xử lý tín hiệu kỹ thuật số để quản lý loa và điều khiển hệ thống vô song
Tích hợp 8x8 kênh của mạng âm thanh kỹ thuật số Dante * dự phòng kép với hỗ trợ AES67
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
D 200:4L Amply Công Suất Labgruppen DSP 4 Kênh
 143,432,758     20,000 Watt Amplifier
Lab Gruppen
292,320,000
Bộ khuếch đại 20.000 Watt với 4 kênh đầu ra linh hoạt và đầu ra kênh lên đến 5.900 Watts
Hồ xử lý tín hiệu kỹ thuật số để quản lý loa và điều khiển hệ thống vô song
Tích hợp 8x8 kênh của mạng âm thanh kỹ thuật số Dante * dự phòng kép với hỗ trợ AES67
Chờ đặt hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
D 120:4L Amply Công Suất Labgruppen DSP 4 Kênh
 84,623,185     12,000 Watt Amplifier
Lab Gruppen
209,160,000
Bộ khuếch đại 12.000 Watt với 4 kênh đầu ra linh hoạt và đầu ra kênh lên đến 5.900 Watts
Hồ xử lý tín hiệu kỹ thuật số để quản lý loa và điều khiển hệ thống vô song
Tích hợp 8x8 kênh của mạng âm thanh kỹ thuật số Dante * dự phòng kép với hỗ trợ AES67
Chờ đặt hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh