Power Amp DSP 4 kênh

Ampli công suất 4 kênh có DSP, Main Công Suất tích hợp controller Behringer Đức & Lab Gruppen Thụy Điển
D 200:4L Amply Công Suất Labgruppen DSP 4 Kênh
 9.703     20,000 Watt Amplifier
Lab Gruppen
252.000.000
4 x 4,400 Watts into 2 Ohms
4 x 5,000 Watts into 2.67 Ohms
4 x 4,400 Watts into 4 Ohms
4 x 1,150 Watts into 16 Ohms, 4 x 3,300 Watts into Hi-Z 70 V, 4 x 4,700 Watts into Hi-Z 100 V
1-Year Warranty
Chờ đặt hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
D 20:4L Amply Công Suất Labgruppen DSP 4 Kênh
 5.869     2,000 Watt Amplifier
Lab Gruppen
95.040.000
4 x 500 Watts into 2 Ohms
4 x 500 Watts into 4 Ohms
4 x 500 Watts into 8 Ohms,
4 x 425 Watts into 16 Ohms, 4 x 500 Watts into Hi-Z 25 V, 4 x 500 Watts into Hi-Z 70 V, 4 x 250 Watts into Hi-Z 100 V
1-Year Warranty
Chờ đặt hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
D 120:4L Amply Công Suất Labgruppen DSP 4 Kênh
 5.735     12,000 Watt Amplifier
Lab Gruppen
180.000.000
4 x 3,000 Watts into 2 Ohms
4 x 1,900 Watts into 8 Ohms
4 x 950 Watts into 16 Ohms
4 x 3,000 Watts into Hi-Z 70 V, 4 x 3,000 Watts into Hi-Z 100 V
1-Year Warranty
Chờ đặt hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
D 80:4L Amply Công Suất Labgruppen DSP 4 Kênh
 5.331     8,000 Watt Amplifier
Lab Gruppen
156.000.000
4 x 2,000 Watts into 2 Ohms
4 x 2,000 Watts into 4 Ohms
4 x 1,500 Watts into 8 Ohms
4 x 750 Watts into 16 Ohms, 4 x 2,000 Watts into Hi-Z 70 V, 4 x 2,000 Watts into Hi-Z 100 V
1-Year Warranty
Chờ đặt hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
PLM 12K44 Amply DSP Công Suất Labgruppen 4 x 3.000w / 2Ohm
 11.352    
Lab Gruppen
216.000.000
12,000 Watt Amplifier
4 Flexible Output Channels on Binding Post Connectors
Lake Digital Signal Processing
Digital Audio Networking for Touring Applications
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
D 40:4L Amply Công Suất Labgruppen DSP 4 Kênh
 5.645     4,000 Watt Amplifier
Lab Gruppen
108.360.000
4 x 800 Watts into 2 Ohms
4 x 1,000 Watts into 2.67 Ohms
4 x 1,000 Watts into 4 Ohms
x 1,000 Watts into 8 Ohms
4 x 700 Watts into 16 Ohms, 4 x 500 Watts into Hi-Z 25 V, 4 x 1,450 Watts into Hi-Z 70 V, 4 x 2,000 Watts into Hi-Z 100 V
Chờ đặt hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
D 10:4L Amply Công Suất Labgruppen DSP 4 Kênh
 6.171     1,000 Watt Amplifier
Lab Gruppen
91.080.000
4 x 250 Watts into 2 Ohms
4 x 250 Watts into 4 Ohms
4 x 250 Watts into 8 Ohms
4 x 250 Watts into 16 Ohms, 4 x 250 Watts into Hi-Z 25 V, 4 x 250 Watts into Hi-Z 70 V, 4 x 125 Watts into Hi-Z 100 V
1-Year Warranty
Chờ đặt hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
PLM 20K44 Amply DSP Công Suất Labgruppen 4 x 3.000w / 2Ohm
 10.875    
Lab Gruppen
288.000.000
20,000 Watt Amplifier
4 Flexible Output Channels on Binding Post Connectors
Lake Digital Signal Processing
Digital Audio Networking for Touring Applications
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
PLM 5K44 Amply DSP Công Suất Labgruppen 4 x 900w / 2Ohm
 11.067    
Lab Gruppen
131.040.000
5,000 Watt Amplifier
4 Flexible Output Channels on Binding Post Connectors
Lake Digital Signal Processing
Digital Audio Networking for Touring Applications
1-Year Warranty
Hết hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh