Power Amp DSP 4 kênh

Ampli công suất 4 kênh có DSP, Main Công Suất tích hợp controller Behringer Đức & Lab Gruppen Thụy Điển
PLM 12K44 Amply DSP Công Suất Labgruppen 4 x 3.000w / 2Ohm
 1.404.979    
Lab Gruppen
240.000.000
Bộ khuếch đại 12.000 Watt với 4 kênh đầu ra linh hoạt và đầu ra kênh lên đến 5.900 Watts cho các ứng dụng lưu diễn
Hồ xử lý tín hiệu kỹ thuật số để quản lý loa và điều khiển hệ thống vô song
Tích hợp 8x8 kênh của mạng âm thanh kỹ thuật số Dante * dự phòng kép với hỗ trợ AES67
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
PLM 20K44 Amply DSP Công Suất Labgruppen 4 x 3.000w / 2Ohm
 1.334.627    
Lab Gruppen
316.800.000
Bộ khuếch đại 20.000 Watt với 4 kênh đầu ra linh hoạt và đầu ra kênh lên đến 5.900 Watts cho các ứng dụng lưu diễn
Hồ xử lý tín hiệu kỹ thuật số để quản lý loa và điều khiển hệ thống vô song
Tích hợp 8x8 kênh của mạng âm thanh kỹ thuật số Dante * dự phòng kép với hỗ trợ AES67
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
PLM 5K44 Amply DSP Công Suất Labgruppen 4 x 900w / 2Ohm
 1.366.212    
Lab Gruppen
139.200.000
Bộ khuếch đại 5.000 Watt với 4 kênh đầu ra linh hoạt và đầu ra kênh lên đến 2.000 Watts cho các ứng dụng lưu diễn
Hồ xử lý tín hiệu kỹ thuật số để quản lý loa và điều khiển hệ thống vô song
Tích hợp 8x8 kênh của mạng âm thanh kỹ thuật số Dante * dự phòng kép với hỗ trợ AES67
Hết hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
D 40:4L Amply Công Suất Labgruppen DSP 4 Kênh
 692.822     4,000 Watt Amplifier
Lab Gruppen
115.176.000
Bộ khuếch đại 4.000 Watt với 4 kênh đầu ra linh hoạt và đầu ra kênh lên đến 2.000 Watts
Hồ xử lý tín hiệu kỹ thuật số để quản lý loa và điều khiển hệ thống vô song
Tích hợp 8x8 kênh của mạng âm thanh kỹ thuật số Dante * dự phòng kép với hỗ trợ AES67
Chờ đặt hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
D 10:4L Amply Công Suất Labgruppen DSP 4 Kênh
 799.324     1,000 Watt Amplifier
Lab Gruppen
91.176.000
Bộ khuếch đại 1.000 Watt với 4 kênh đầu ra linh hoạt và đầu ra kênh lên đến 1.000 Watts
Hồ xử lý tín hiệu kỹ thuật số để quản lý loa và điều khiển hệ thống vô song
Tích hợp 8x8 kênh của mạng âm thanh kỹ thuật số Dante * dự phòng kép với hỗ trợ AES67
Chờ đặt hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
D 200:4L Amply Công Suất Labgruppen DSP 4 Kênh
 1.195.233     20,000 Watt Amplifier
Lab Gruppen
278.400.000
Bộ khuếch đại 20.000 Watt với 4 kênh đầu ra linh hoạt và đầu ra kênh lên đến 5.900 Watts
Hồ xử lý tín hiệu kỹ thuật số để quản lý loa và điều khiển hệ thống vô song
Tích hợp 8x8 kênh của mạng âm thanh kỹ thuật số Dante * dự phòng kép với hỗ trợ AES67
Chờ đặt hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
D 20:4L Amply Công Suất Labgruppen DSP 4 Kênh
 720.465     2,000 Watt Amplifier
Lab Gruppen
95.976.000
Bộ khuếch đại 2.000 Watt với 4 kênh đầu ra linh hoạt và đầu ra kênh lên đến 1.600 Watts
Hồ xử lý tín hiệu kỹ thuật số để quản lý loa và điều khiển hệ thống vô song
Tích hợp 8x8 kênh của mạng âm thanh kỹ thuật số Dante * dự phòng kép với hỗ trợ AES67
Chờ đặt hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
D 120:4L Amply Công Suất Labgruppen DSP 4 Kênh
 705.154     12,000 Watt Amplifier
Lab Gruppen
199.200.000
Bộ khuếch đại 12.000 Watt với 4 kênh đầu ra linh hoạt và đầu ra kênh lên đến 5.900 Watts
Hồ xử lý tín hiệu kỹ thuật số để quản lý loa và điều khiển hệ thống vô song
Tích hợp 8x8 kênh của mạng âm thanh kỹ thuật số Dante * dự phòng kép với hỗ trợ AES67
Chờ đặt hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
D 80:4L Amply Công Suất Labgruppen DSP 4 Kênh
 666.927     8,000 Watt Amplifier
Lab Gruppen
170.400.000
Bộ khuếch đại 8.000 Watt với 4 kênh đầu ra linh hoạt và đầu ra kênh lên đến 5.900 Watts
Hồ xử lý tín hiệu kỹ thuật số để quản lý loa và điều khiển hệ thống vô song
Tích hợp 8x8 kênh của mạng âm thanh kỹ thuật số Dante * dự phòng kép với hỗ trợ AES67
Chờ đặt hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh