Dây làm sẵn

Dây làm sẵn bao gồm các loại dây âm thanh (cáp âm thanh) được sản xuất với các chiều dài, đầu nối và các thành phần khác theo tiêu chuẩn.

Liên Hệ

  • Mr.Khanh
  • Mrs.Diễm
  • Mr.Tín

Thời gian làm việc

Thứ Hai    07:30 - 17:00
Thứ Ba     07:30 - 17:00
Thứ Tư 07:30 - 17:00
Thứ Năm 07:30 - 17:00
Thứ Sáu 07:30 - 17:00
Thứ Bảy 07:30 - 17:00