Bộ chuyển ngôn ngữ

Bộ chuyển ngôn ngữ là thiết bị hoặc công cụ giúp dịch và chuyển đổi ngôn ngữ giữa người nói và người nghe, hỗ trợ giao tiếp đa ngôn ngữ hiệu quả.
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.