Bộ chuyển ngôn ngữ

Bộ chuyển ngôn ngữ là thiết bị hoặc công cụ giúp dịch và chuyển đổi ngôn ngữ giữa người nói và người nghe, hỗ trợ giao tiếp đa ngôn ngữ hiệu quả.

Liên Hệ

  • Mr.Khanh
  • Mrs.Diễm
  • Mr.Tín

Thời gian làm việc

Thứ Hai    07:30 - 17:00
Thứ Ba     07:30 - 17:00
Thứ Tư 07:30 - 17:00
Thứ Năm 07:30 - 17:00
Thứ Sáu 07:30 - 17:00
Thứ Bảy 07:30 - 17:00