Củ loa bass 30 từ thường

Củ loa bass rời 12 inch từ thường nhập khẩu chính hãng thương hiệu 18 Sound
12W500 Củ loa Bass 12inch - 3 tấc Ferrite 350W 4/8Ω 18 Sound
 153,193    
18 Sound
3,590,000
Độ nhạy trung bình 99,5 dB SPL 1W / 1m
65 mm (2,5 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 350W
Công suất liên tục 500W.
Khả năng phản hồi tạm thời xuất sắc
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
12MB650 Củ loa Bass 12inch - 3 tấc Ferrite 400W 8Ω 18 Sound
 167,178    
18 Sound
4,560,000
Độ nhạy 98 dB SPL 1W / 1m.
65 mm (2.5 in) Edgewound Aluminum Voice coil (EWAL).
Công suất 400W.
Công suất liên tục 800W.
Cải thiện khả năng tản nhiệt thông qua thiết kế giỏ độc đáo
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
12MB600 Củ loa Bass 12inch - 3 tấc Ferrite 450W 4/8Ω 18 Sound
 153,975    
18 Sound
4,310,000
Độ nhạy trung bình 101 dB SPL 1W / 1m.
75 mm (3 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 450W.
Công suất liên tục 600W.
Cone và Plates được bảo vệ khỏi thời tiết để sử dụng ngoài trời.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
12W750 Củ loa Bass 12inch - 3 tấc Ferrite 600W 4/8/16Ω 18 Sound
 139,066    
18 Sound
4,630,000
Độ nhạy trung bình 97 dB SPL 1W / 1m
75 mm (3 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV)
Công suất 600W.
Công suất liên tục 1200W.
Cone và Plates được bảo vệ khỏi thời tiết để sử dụng ngoài trời.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
12LW1400 Củ loa Bass 12inch - 3 tấc Ferrite 900W 8Ω 18 Sound
 149,236    
18 Sound
6,790,000
Độ nhạy trung bình 96 dB SPL 1W / 1m
100 mm (4 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 900W.
Công suất liện tục 1400W
Cải thiện khả năng tản nhiệt thông qua thiết kế giỏ độc đáo
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
12MB777 Củ loa Bass 12inch - 3 tấc Ferrite 450W 8Ω 18 Sound - Giá call
 141,210    
18 Sound
Độ nhạy 101,5 dB SPL 1W / 1m.
75 mm (3") Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 450W.
Công suất liên tục 600W.
Chờ đặt hàng
12MB710 Củ loa Bass 12inch - 3 tấc Ferrite 500W 8Ω 18 Sound - Giá call
 164,543    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 100dB SPL 1W / 1m.
Công nghệ Single Demodulating Ring (SDR) để giảm độ méo.
75mm (3") Interleaved Sandwich voice coil
Công suất 500W.
Công suất liên tục 800W.
Chờ đặt hàng
12LW801 Củ loa Bass 12inch - 3 tấc Ferrite 500W 8Ω 18 Sound - Giá call
 182,900    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 96 dB SPL 1W / 1m.
75 mm (3 in) Interleaved Sandwich Voice coil.
Công suất 500W.
Công suất liên tục 800W.
Cone và Plates được bảo vệ khỏi thời tiết để sử dụng ngoài trời.
Chờ đặt hàng
12W500 Củ loa Bass 12inch - 3 tấc Ferrite 350W 4/8Ω 18 Sound - Giá call
 210,048    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 98,5 dB SPL 1W / 1m
65 mm (2,5 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 350W
Công suất liên tục 500W.
Khả năng phản hồi tạm thời xuất sắc
Chờ đặt hàng
12MB600 Củ loa Bass 12inch - 3 tấc Ferrite 450W 4/8Ω 18 Sound - Giá call
 123,495    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 101 dB SPL 1W / 1m.
75 mm (3 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 450W.
Công suất liên tục 600W.
Cone và Plates được bảo vệ khỏi thời tiết để sử dụng ngoài trời.
Chờ đặt hàng
12MB700 Củ loa Bass 12inch - 3 tấc Ferrite 450W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 197,649    
18 Sound
Độ nhạy 100,5 dB SPL 1W / 1m.
75 mm (3 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 450 W.
Công suất liên tục 600W.
Công nghệ Double Demodulating Ring (DDR) giảm méo tiếng.
Chờ đặt hàng
12MB700 Củ loa Bass 12inch - 3 tấc Ferrite 450W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 147,511    
18 Sound
Độ nhạy 101,5 dB SPL 1W / 1m.
75 mm (3 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 450 W.
Công suất liên tục 600W.
Công nghệ Double Demodulating Ring (DDR) giảm méo tiếng.
Chờ đặt hàng