Guitar Cases

Bộ sưu tập hộp đựng đàn guitar chất lượng cao, bảo vệ an toàn cho đàn. Với nhiều kiểu dáng, vật liệu chắc chắn, khóa an toàn và ngăn chứa phụ kiện tiện lợi.
1SKB-GB18 Acoustic Style Gig Bag SKB
 101    
SKB
1,130,000
Exterior Length: 44.5 in (113.03 cm)
Exterior Width: 18 in (45.72 cm)
Exterior Height: 2.75 in (6.99 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
NEW ARRIVAL
3i-4214-66 iSeries Waterproof Strat/Tele Flight Case SKB
 89    
SKB
9,690,000
Exterior Length: 45 in (114.30 cm)
Exterior Width: 17 in (43.18 cm)
Exterior Height: 6.25 in (15.88 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
1SKB-SC18 Acoustic Dreadnought Guitar Soft Case SKB
 134    
SKB
2,170,000
Exterior Length: 44.5 in (113.03 cm)
Exterior Width: 18.75 in (47.63 cm)
Exterior Height: 7.75 in (19.68 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
NEW ARRIVAL
1SKB-56 Les Paul® Guitar Case SKB
 208    
SKB
3,120,000
Exterior Length: 42 in (106.68 cm)
Exterior Width: 16.75 in (42.55 cm)
Exterior Height: 6 in (15.24 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
NEW ARRIVAL
1SKB-3 Thin-line Acoustic / Classical Economy Guitar Case SKB
 237    
SKB
2,320,000
Exterior Length: 42.5 in (107.95 cm)
Exterior Width: 18 in (45.72 cm)
Exterior Height: 7 in (17.78 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
NEW ARRIVAL
1SKB-66 Electric Guitar Rectangular Case SKB
 264    
SKB
3,220,000
Exterior Length: 43.75 in (111.13 cm)
Exterior Width: 15.75 in (40.01 cm)
Exterior Height: 4.75 in (12.06 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
NEW ARRIVAL
1SKB-SC56 Les Paul® Guitar Soft Case SKB
 530    
SKB
2,150,000
Exterior Length: 42 in (106.68 cm)
Exterior Width: 16 in (40.64 cm)
Exterior Height: 6.5 in (16.51 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
NEW ARRIVAL
1SKB-GB66 Electric Guitar Gig Bag SKB
 102    
SKB
940,000
Exterior Length: 43 in (109.22 cm)
Exterior Width: 16.5 in (41.91 cm)
Exterior Height: 2.5 in (6.35 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
NEW ARRIVAL
1SKB-SC44 Rectangular Bass Soft Case SKB
 114    
SKB
2,480,000
Exterior Length: 48.5 in (123.19 cm)
Exterior Width: 16.75 in (42.55 cm)
Exterior Height: 5 in (12.70 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
NEW ARRIVAL
1SKB-GB44 Bass Gig Bag SKB
 125    
SKB
1,090,000
Exterior Length: 49.25 in (125.09 cm)
Exterior Width: 17.25 in (43.81 cm)
Exterior Height: 2.5 in (6.35 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
NEW ARRIVAL
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.