Củ loa treble từ Neo

Củ loa treble rời từ Neo nhập khẩu chính hãng thương hiệu 18 Sound
ND1030 Củ loa Treble 1inch Neodymium 30W 8Ω 18 Sound
 148,172    
18 Sound
2,330,000
Độ nhạy trung bình 107 dB SPL 1W / 1m.
Chỗ thoát của họng kèn 1 inch.
34,4 mm (1 1/3 inch) voice coil diameter.
Công suất 30W.
Công suất liên tục 60W.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
ND1050 Củ loa Treble 1inch Neodymium 50W 8Ω 18 Sound
 148,581    
18 Sound
3,590,000
Độ nhạy trung bình 110 dB SPL 1W / 1m
Chỗ thoát của họng kèn 1 inch.
44mm (1 3/4 inch) voice coil diameter.
Công suất 50W.
Công suất liên tục 100W.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
ND1050 Củ loa Treble 1inch Neodymium 50W 16Ω 18 Sound
 262    
18 Sound
3,190,000
Độ nhạy trung bình 110 dB SPL 1W / 1m
Chỗ thoát của họng kèn 1 inch.
44mm (1 3/4 inch) voice coil diameter.
Công suất 50W.
Công suất liên tục 100W.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
ND1070 Củ loa Treble 1inch Neodymium 50W 8Ω 18 Sound
 169,271    
18 Sound
3,730,000
Độ nhạy trung bình 109 dB SPL 1W / 1m.
Chỗ thoát của họng kèn 1 inch.
44 mm (1 3/4 inch) edgewound aluminum voice coil
Công suất 50W.
Công suất liên tục 100W.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
ND1085 Củ loa Treble 1inch Neodymium 40W 8Ω 18 Sound
 277,520    
18 Sound
3,910,000
Chỗ thoát của họng kèn: 1 inch.
Độ nhạy trung bình 109 dB 1W / 1m.
Công suất 40W.
Công suất liên tục 80W
44 mm (1 3/4 inch) edgewound aluminum voice coil.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
ND1090 Củ loa Treble 1inch Neodymium 50W 8/16Ω 18 Sound
 147,344    
18 Sound
3,910,000
Chỗ thoát của họng kèn 1 inch.
Độ nhạy trung bình 109 dB 1W / 1m.
Công suất 50W.
Công suất liên tục 100W.
44 mm (1 3/4 inch) edgewound aluminum voice coil.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
ND1424BT Củ loa Treble 1,4inch Neodymium 90W 8/16Ω 18 Sound
 141,304    
18 Sound
6,230,000
Độ nhạy trung bình 109 dB 1W / 1m.
Chỗ thoát của họng kèn 1.4 inch.
2,4 inch edgewound aluminum voice coil.
Công suất 70W.
Công suất liên tục 140W.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
ND1424BT Củ loa Treble 1,4inch Neodymium 90W 8/16Ω 18 Sound
 269,424    
18 Sound
6,230,000
Độ nhạy trung bình 109 dB 1W / 1m.
Chỗ thoát của họng kèn 1.4 inch.
2,4 inch edgewound aluminum voice coil
Công suất 70W.
Công suất liên tục 140W.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
ND1460A Củ loa Treble 1,4inch Neodymium 80W 8/16Ω 18 Sound
 171,546    
18 Sound
7,980,000
Độ nhạy trung bình 110 dB 1W / 1m.
Chỗ thoát của họng kèn 1.4 inch.
3 inch edgewound aluminum voice coil
Công suất 80W
Công suất liên tục 160W.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
ND1460A Củ loa Treble 1,4inch Neodymium 80W 8/16Ω 18 Sound
 257,174    
18 Sound
7,960,000
Độ nhạy trung bình 110 dB 1W / 1m.
Chỗ thoát của họng kèn 1.4 inch.
3 inch edgewound aluminum voice coil
Công suất 80W
Công suất liên tục 160W.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
ND1460 Củ loa Treble 1,4inch Neodymium 100W 8/16Ω 18 Sound
 179,028    
18 Sound
7,810,000
Độ nhạy trung bình 109 dB 1W / 1m.
Chỗ thoát của họng kèn 1.4 inch.
3 inch edgewound aluminum voice coil
Công suất 100W
Công suất liên tục 200W.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
ND1460 Củ loa Treble 1,4inch Neodymium 100W 8/16Ω 18 Sound
 227,259    
18 Sound
7,810,000
Độ nhạy trung bình 109 dB 1W / 1m.
Chỗ thoát của họng kèn 1.4 inch.
3 inch edgewound aluminum voice coil.
Công suất 100W
Công suất liên tục 200W.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng