Active Subwoofers

TCS115B-AN Loa Sub Turbosound
 878    
Turbosound
26.780.000
Loa Sub Liền Công Suất 3.000w
KlarK Teknik
DSP Ultranet
Một Năm Bảo Hành
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
B1800XP Loa Sub Behringer
 3.145    
Behringer
15.000.000₫
14.250.000
High-Performance Active 3000-Watt PA Subwoofer
18" Turbosound Speaker
Built-In Stereo Crossover
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
B1200D-PRO Loa Sub Liền Công Suất Behringer
 4.070    
Behringer
8.170.000₫
7.770.000
High-Performance Active 500-Watt PA Subwoofer
12" Turbosound Speaker
Built-In Stereo Crossover
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
B1500XP Loa Sub Behringer
 3.601    
Behringer
12.270.000₫
11.660.000
High-Performance Active 3000-Watt PA Subwoofer
15" Turbosound Speaker
Built-In Stereo Crossover
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
TBV118L-AN Loa Mid Low Line Array Turbosound
 910    
Turbosound
38.830.000
3,000-Watt
18" Powered Subwoofer
Klark Teknik DSP Technology
ULTRANET Networking
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
TSP118B-AN Loa Sub Liền Công Suẩt 3.000w DSP Ultranet Turbosound
 906    
Turbosound
22.300.000
3,000 Watt power featuring Klark Teknik Class-D technology
Front loaded powered subwoofer for portable PA applications
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
NuQ118B-AN Loa Turbosound
 830    
Turbosound
24.300.000
Loa Sub Đơn Liền Công Suẩt 3.000w
KlarK Teknik
DSP Ultranet
Một Năm Bảo Hành
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
TCS218B-AN DSP Ultranet Turbosound
 1.400    
Turbosound
49.400.000
Loa Sub Đơn Liền Công Suẩt 6.000w
KlarK Teknik
DSP Ultranet
Một Năm Bảo Hành
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
900-LFC Meyer Sound -Giá Call
 701    
Meyer Sound
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
USW-112P Meyer Sound - Giá Call
 408    
Meyer Sound
Loa Sub 1.500w
Một Năm Bảo Hành
Chờ đặt hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
MM-10- Giá Call
 556    
Meyer Sound
Loa MidLow
Chờ đặt hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
USW-210P Meyer Sound Giá Call
 424    
Meyer Sound
Loa Sub 1.800w
Một Năm Bảo Hành
Chờ đặt hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh