Pedal Boards

PB1000 Thùng đựng Pedal Behringer
 313    
Behringer
5.180.000₫
4.670.000
Universal Effects Pedal Floor Board
Integrated Power Supply
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
PB600 Accessories Guitar and Bass Behringer
 445    
Behringer
3.880.000₫
3.500.000
Universal Effects Pedal Floor Board
9 V DC Power Supply and Patch Cables
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh