Pedal Boards

PB1000 Thùng đựng Pedal Behringer
 3.291    
Behringer
4.810.000
Universal Effects Pedal Floor Board
Integrated Power Supply
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
PB600 Accessories Guitar and Bass Behringer
 5.118    
Behringer
3.730.000
Universal Effects Pedal Floor Board
9 V DC Power Supply and Patch Cables
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh