Bộ Live Stream

Hoàng Bảo Khoa chuyên Phân Phối Bộ Live Stream chính hãng Behringer giá cả hợp lý
Combo Livestream 9
 192     Trọn bộ Livestream giá tốt với dòng Mixer và Micro Behringer cùng Dây thương hiệu Ý
3.274.000
Soundcard Behringer UM2
Micro Behringer C-1
Headphone Behringer HC 200
Dây tín hiệu Micro tasker Italia C301
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
Combo Livestream 2
 44     Trọn bộ Livestream giá tốt với dòng Mixer và Micro Behringer cùng Dây thương hiệu Ý
2.836.000
Soundcard Behringer UM2
Micro Behringer XM8500
Headphone Behringer HC 200
Dây tín hiệu Micro tasker Italia C301
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
Combo Livestream 5
 34    
5.225.000
Soundcard Behringer UMC22
Micro Behringer TM1
Headphone Behringer SD51-CL
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
Combo Livestream 8
 58    
7.756.000
Mixer Behringer QX1204USB
Micro TC Helicon MP-85
Headphone Behringer HC 200
Dây tín hiệu Micro Tasker Italia
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
Combo Livestream 1
 149    
10.086.000
Mixer Behringer Flow 8: 1 Cái
Micro TC HELICON MP-60 : 1 Cái
Headphone Behringer HC 2000B : 1 cái
Dây tín hiệu Micro tasker Italia C301 : 3 Mét
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
Combo Livestream 6
 27    
4.269.000
Mixer Behringer QX1002USB
Micro Behringer SL 85S
Headphone Behringer SL 85S
Dây tín hiệu Micro tasker Italia C301
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
Combo Livestream 3
 176    
3.689.000
Mixer Behringer Q502USB
Micro Behringer SL 84C
Headphone Behringer DH 100
Dây tín hiệu Micro tasker Italia C301
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
Combo Livestream 7
 27    
4.789.000
Mixer Behringer QX1202USB
Micro Behringer SL 85S
Headphone Behringer HC 200
Dây tín hiệu tasker Italia C301
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh