DANTE Interface audio

DANTE Interface - hộp chuyển đổi Dante sang Analog chất lượng chính hãng
NA2-IO-DPRO Hộp Cáp 2IN, 2OUT Neutrik
 38    
Neutrik
Kết nối mạng và âm thanh có thể khóa
Kết nối tối đa hai tín hiệu đường truyền analog hoặc micrô với mạng Dante ®
Kết nối tín hiệu AES / EBU với mạng Dante ® và cung cấp tín hiệu AES / EBU từ mạng Dante ®
Chờ đặt hàng
So sánh