Điều khoản, điều kiện Chương trình thanh toán trả góp

THANH TOÁN TRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT VỚI THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ

Chương trình áp dụng cho khách hàng là Chủ thẻ tín dụng Quốc tế của các Ngân hàng. Chủ thẻ của các ngân hàng có liên kết có thể thanh toán trả góp 0% lãi suất với kỳ hạn lên đến 12 tháng bằng cách lựa chọn phương thức thanh toán trả góp. Chương trình có thể không được áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi, giảm giá khác. Không áp dụng huỷ với những giao dịch trả góp đã thanh toán thành công.
Thông tin trả góp cụ thể như sau:

Đơn hàng 3.000.000đ - 10.000.000đ 
    -  Trả góp 3 tháng: Công ty TNHH Hoàng Bảo Khoa chịu phí chuyển đổi
    -  Trả góp 6 tháng - 9 tháng - 12 tháng: Khách hàng chịu phí theo qui định của ngân hàng
Đơn hàng trên 10.000.000đ 
    -  Trả góp 3 tháng - 6 tháng: Công ty TNHH Hoàng Bảo Khoa chịu phí chuyển đổi
    -  Trả góp 9 tháng - 12 tháng: Khách hàng chịu phí theo qui định của ngân hàng

Đối với các trường hợp thẻ không đủ điều kiện chuyển đổi trả góp theo quy định của từng Ngân hàng thì Ngân hàng có quyền từ chối chuyển đổi trả góp và không chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản lãi/ chi phí phát sinh (nếu có) về việc chuyển đổi trả góp không thành công

Chủ thẻ cần đọc kỹ điều kiện và điều khoản của chương trình trả góp bằng cách nhấn vào logo của ngân hàng phát hành thẻ


       

Liên Hệ

Tìm kiếm

Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.