21 inch Neodymium

21 inch Neodymium
 21iD Củ loa Bass 21inch - 6 tấc Neodymium 1800W 2Ω 18 Sound - Giá call
 272    
18 Sound
Bộ khuếch đại Class D được tối ưu hóa để truyền tải công suất tối đa
Đạt tiêu chuẩn Powersoft ™ iPal®
Độ nhạy trung bình 94,2 dB SPL 1W / 1m
Chia cuộn dây 135mm (5,3 in), cuộn dây đồng ISV bốn lớp
Công suất 1800W
Chờ đặt hàng
So sánh
21NLW4000 Củ loa Bass 21inch - 6 tấc Neodymium 1600W 4/8Ω 18 Sound - Giá call
 127    
18 Sound
97 dB SPL 1W / 1m sensitivity
100 mm (4 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV)
70 mm (2,76 in) peak to peak excursion
Nominal Power Handling 1600W
Continuous Power Handling 3200W
Chờ đặt hàng
So sánh
21NLW9001 Củ loa Bass 21inch - 6 tấc Neodymium 1800W 4/8Ω 18 Sound - Giá call
 112    
18 Sound
98 dB SPL 1W / 1m average sensitivity
135 mm (5.3 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV)
60mm peak to peak excursion
Ultra linear dual magnet motor design
Nominal Power Handling 1800W
Chờ đặt hàng
So sánh
21NLW9601 Củ loa Bass 21inch - 6 tấc Neodymium 1800W  4/8Ω 18 Sound - Giá call
 142    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 94,5 dB SPL 1W / 1m
Chia cuộn dây bốn lớp bằng cuộn dây nhôm ISV 135mm (5,3 in)
Công suất: 1800W
Công suất liên tục: 3600W
Cone sợi carbon
Chờ đặt hàng
So sánh
 21NLW9601C Củ loa Bass 21inch - 6 tấc Neodymium 1800W 4Ω 18 Sound - Giá call
 124    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 94,5 dB SPL 1W / 1m
Chia cuộn dây bốn lớp bằng cuộn dây nhôm ISV 135mm (5,3 in)
Công suất: 1800W
Công suất liên tục: 3600W
Cone sợi carbon.
Chờ đặt hàng
So sánh
21NTLW5000 Củ loa Bass 21inch - 6 tấc Neodymium 1800W 4/8Ω 18 Sound - Giá call
 82    
18 Sound
.
Chờ đặt hàng
So sánh
21NLW9601 Củ loa Bass 21inch - 6 tấc Neodymium 1800W  4/8Ω 18 Sound - Giá call
 49    
18 Sound
.
Chờ đặt hàng
So sánh
21NLW9001 Củ loa Bass 21inch - 6 tấc Neodymium 1800W 4/8Ω 18 Sound - Giá call
 36    
18 Sound
.
Chờ đặt hàng
So sánh
21NLW4000 Củ loa Bass 21inch - 6 tấc Neodymium 1600W 4/8Ω 18 Sound - Giá call
 39    
18 Sound
.
Chờ đặt hàng
So sánh
21NTLW5000 Củ loa Bass 21inch - 6 tấc Neodymium 1800W 4/8Ω 18 Sound - Giá call
 33    
18 Sound
.
Chờ đặt hàng
So sánh