Loa không dây

Loa không dây chạy pin hoặc dùng điện, có tính cơ động cao.