XLR/Jacks Combo - Ổ âm tín hiệu 2 in 1

XLR/Jacks Combo - jack canon cái 2 in 1
RCJ10FI-H Jack âm thanh - Jack âm 2in1 Rean
 45    
Rean
Ổ cắm XLR cái 3 cực với giắc cắm âm thanh nổi chuyển mạch 1/4 "và tiếp điểm nối đất chuyển đổi
Chờ đặt hàng
So sánh
RCJ10FI-V Jack âm thanh - Jack âm 2in1 Rean
 40    
Rean
Ổ cắm XLR cái 3 cực với giắc cắm âm thanh nổi chuyển mạch 1/4 "và tiếp điểm nối đất chuyển đổi
Chờ đặt hàng
So sánh