Percussion Cases

Percussion Cases là một nhóm các vỏ hộp chuyên dụng để bảo vệ và vận chuyển các nhạc cụ gõ. Chúng cung cấp sự bảo vệ cao cấp và tiện lợi cho các bộ gõ như trống, tambourine, glockenspiel, và nhiều hơn nữa.
1SKB-DRP2 Drum Package 2 SKB
 84    
SKB
16,330,000
Carton Length: 32.5 in (82.55 cm)
Carton Width: 28.5 in (72.39 cm)
Carton Height: 24.5 in (62.23 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
1SKB-CB22 Cymbal Gig Bag SKB
 143    
SKB
2,250,000
Exterior Length: 24.75 in (62.87 cm)
Exterior Width: 24.5 in (62.23 cm)
Exterior Height: 3 in (7.62 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
NEW ARRIVAL
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.