Synthesizers để bàn và module âm thanh

Synthesizers để bàn và module âm thanh
CRAVE Bảng Điêù Chỉnh Phối Âm Behringer
 938,682,575    
Behringer
5,700,000
Bộ tổng hợp analog với thiết kế VCO 5 * huyền thoại của Tiên tri cho phép tạo ra âm nhạc cực kỳ chất lượng
Đường dẫn tín hiệu tương tự thuần túy dựa trên thiết kế VCO, VCF và VCA đích thực
Bộ dao động siêu phong phú với đầu ra sóng xung và sóng răng cưa cho âm thanh tuyệt đỉnh
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
PRO-1 Bộ Tổng Hợp Tiếng behringer
 1,772,229,508    
Behringer
8,540,000
Bộ tổng hợp tương tự tuyệt vời với thiết kế VCO kép cho phép tạo ra âm nhạc chất lượng tuyệt vời
Tái tạo chân thực mạch điện gốc với chất bán dẫn 3340 và 3320 huyền thoại
Đường dẫn tín hiệu tương tự thuần túy dựa trên thiết kế VCO, VCF và VCA đích thực
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
TD-3-GP Analog Synthesizer Behringer
 151,010,318    
Behringer
2,850,000
Bộ tổng hợp Dòng âm trầm tuyệt vời với mạch tương tự thực sự cho âm trầm và âm thanh rãnh
Tái tạo chân thực mạch điện gốc với các bóng bán dẫn phù hợp
Đường dẫn tín hiệu tương tự thuần túy dựa trên thiết kế VCO, VCF và VCA huyền thoại
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
NEUTRON Bộ Tổng Hợp Tiếng Behringer
 549,662,569    
Behringer
8,550,000
Bộ tổng hợp paraphonic với bộ dao động analog 3340 kép đích thực để tạo ra âm nhạc cực kỳ chất lượng
Đường dẫn tín hiệu tương tự thuần túy dựa trên thiết kế VCO huyền thoại để tái tạo hiệu suất âm thanh cổ điển
Kiến trúc bán mô-đun với định tuyến mặc định không yêu cầu vá để có hiệu suất ngay lập tức
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
MODEL D Analog Synthesizer Behringer
 268,235,114    
Behringer
8,540,000
Bộ tổng hợp analog tuyệt vời với thiết kế ba VCO cho phép tạo ra âm nhạc cực kỳ chất lượng
Sao chép chân thực của bản gốc? D Loại? mạch điện với các bóng bán dẫn và JFET phù hợp
Điện trở màng mỏng 0,1% có độ chính xác cực cao và tụ điện Polyphenylene Sulphide
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
Wasp Deluxe Hybrid Synthesizer Behringer
 187,814,077    
Behringer
5,700,000
Bộ tổng hợp lai huyền thoại với thiết kế OSC kỹ thuật số kép cho phép tạo ra âm nhạc cực kỳ chất lượng
Tái tạo chân thực mạch "Wasp Deluxe" nguyên bản
Đường dẫn tín hiệu tương tự thuần túy dựa trên thiết kế VCF và VCA đích thực
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
CAT Synthesizers and Samplers Behringer
 209,246,773    
Behringer
8,540,000
Bộ tổng hợp analog tuyệt vời với thiết kế VCO kép cho phép tạo ra âm nhạc cực kỳ chất lượng
Tái tạo chân thực mạch "CAT SRM II" nguyên bản với các bóng bán dẫn và JFET phù hợp
Đường dẫn tín hiệu tương tự thuần túy dựa trên thiết kế VCO, VCF và VCA đích thực
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
TD-3-BB Analog Synthesizer Behringer
 191,147,765    
Behringer
2,850,000
Bộ tổng hợp Dòng âm trầm tuyệt vời với mạch tương tự thực sự cho âm trầm và âm thanh rãnh
Tái tạo chân thực mạch điện gốc với các bóng bán dẫn phù hợp
Đường dẫn tín hiệu tương tự thuần túy dựa trên thiết kế VCO, VCF và VCA huyền thoại
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
Deepmind 12D Analog Synthesizers Behringer
 109,360,317    
Behringer
19,900,000
Bộ tổng hợp đa âm cổ điển với 12 giọng analog thực sự cho âm thanh cực kỳ béo và chân thực
Phiên bản dành cho máy tính để bàn dành cho biểu diễn trên sân khấu hoặc hoạt động trên giá treo với giá đỡ giá treo đi kèm
Đồng thời 4 TC Electronic đẳng cấp thế giới và Klark Teknik FX với hơn 30 thuật toán bao gồm Reverb, Chorus, Flanger, Phaser, Delay và Multi-band Distortion
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
TD-3-RD Analog Synthesizer Behringer
 130,201,633    
Behringer
2,880,000
Bộ tổng hợp Dòng âm trầm tuyệt vời với mạch tương tự thực sự cho âm trầm và âm thanh rãnh
Tái tạo chân thực mạch điện gốc với các bóng bán dẫn phù hợp
Đường dẫn tín hiệu tương tự thuần túy dựa trên thiết kế VCO, VCF và VCA huyền thoại
Hết hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
TD-3-AM Analog Synthesizer Behringer
 217,455,474    
Behringer
3,880,000
Bộ tổng hợp Dòng âm trầm tuyệt vời với mạch tương tự thực sự cho âm trầm và âm thanh rãnh
Tái tạo chân thực mạch điện gốc với các bóng bán dẫn phù hợp
Đường dẫn tín hiệu tương tự thuần túy dựa trên thiết kế VCO, VCF và VCA huyền thoại
Hết hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
TD-3-BK Analog Synthesizer Behringer
 156,001,331    
Behringer
3,880,000
Bộ tổng hợp Dòng âm trầm tuyệt vời với mạch tương tự thực sự cho âm trầm và âm thanh rãnh
Tái tạo chân thực mạch điện gốc với các bóng bán dẫn phù hợp
Đường dẫn tín hiệu tương tự thuần túy dựa trên thiết kế VCO, VCF và VCA huyền thoại
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh