Hotline: 0799 03 00 88

Power Amplifiers

Nhà phân phối chính thức & độc quyền ampli công suất Lab Gruppen / Behringer. Nhập khẩu chính hãng với Hỗ trợ kỹ thuật & bảo hành tốt nhất trên thị trường theo tiêu chuẩn toàn cầu của tập đoàn Music Tribe.
IPD 2400 - Ampli Lab Gruppen
37.312.000
Mã: IPD 2400
Còn hàng
IPD 1200 - Ampli Lab Gruppen
27.984.000
Mã: IPD 1200
Còn hàng
FP 7000 - Ampli Lab Gruppen
81.620.000
Mã: FP 7000
Còn hàng
FP 10000Q - Ampli Lab Gruppen
104.940.000
Mã: FP 10000Q
Còn hàng
FP 14000 - Ampli Lab Gruppen
116.600.000
Mã: FP 14000
Còn hàng
PLM 5K44 - Ampli Lab Gruppen
121.264.000
Mã: PLM 5K44
Còn hàng
A800
6.220.000
Mã: A800
Còn hàng
PDX3000 - Ampli Lab Gruppen
17.800.000
Mã: PDX3000
Còn hàng
NX1000 - Ampli Behringer
5.680.000
Mã: NX1000
Còn hàng
NX6000D - Ampli Behringer
12.260.000
Mã: NX6000D
Còn hàng
NX3000D
8.460.000
Mã: NX3000D
Còn hàng
NX1000D
7.120.000
Mã: NX1000D
Còn hàng
NX4-6000
11.270.000
Mã: NX4-6000
Còn hàng