Case đựng đồ Studio

Kệ máy có quai sách đựng amply, DSP, Mixer
1SKB-AV8 8 Space Audio Video Shelf SKB
 150    
SKB
1,600,000
Exterior Length: 19 in (48.26 cm)
Exterior Width: 13.5 in (34.29 cm)
Exterior Height: 2.75 in (6.99 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
NEW ARRIVAL
3i-1515-6B-E iSeries 1515-6 Case SKB
 70    
SKB
4,740,000
Exterior Length: 17.5 in (44.45 cm)
Exterior Width: 17.61 in (44.73 cm)
Exterior Height: 7.31 in (18.57 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
3i-13096A74 iSeries 1309-6 Sony A7R IV Series Case SKB
 77    
SKB
4,780,000
Exterior Length: 14.75 in (37.47 cm)
Exterior Width: 12 in (30.48 cm)
Exterior Height: 7.25 in (18.41 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
3i-1813-5NT iSeries 1813-5 Laptop Case w/Think Tank Interior
 95    
SKB
6,520,000
Exterior Length: 19.68 in (49.99 cm)
Exterior Width: 15.18 in (38.56 cm)
Exterior Height: 5.46 in (13.87 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.