Laser Control Hardware

Laser Control Hardware
FB4 External System Pangolin
 11,366    
Pangolin
32,600,000
Mạnh mẽ, giá cả phải chăng và dễ sử dụng...
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
FB3QS Hệ thống điều khiển tia Laser QuickShow Pangolin
 191,262    
Pangolin
16,480,000
Mạnh mẽ, giá cả phải chăng và dễ sử dụng...
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
FB4 Standard Bộ điều khiển laser Pangolin
 754    
Pangolin
Kiểm soát ethernet đầy đủ
Bộ nhớ thẻ SD độc lập
Màn hình OLED đủ màu
Chờ đặt hàng
FB4 MAX Bộ điều khiển laser Pangolin
 413    
Pangolin
Kiểm soát ethernet đầy đủ
Bộ nhớ thẻ SD độc lập
Màn hình OLED đủ màu
Chờ đặt hàng
FB4.NET Clubmax ILDA Kvant Laser
 237    
Kvant
Dễ dàng gắn vào bất kỳ hệ thống hiển thị laser Clubmax nào để vận hành thuận tiện
Dễ dàng kết nối nhiều hệ thống laser
Cho phép bạn điều khiển tất cả các máy chiếu và hiển thị các tham số điều khiển
Cho bạn khả năng giao tiếp dễ dàng với các thiết bị chiếu sáng và sản xuất khác
Chờ đặt hàng
FB4 ILDA Bộ điều khiển laser Pangolin
 882    
Pangolin
Kiểm soát ethernet đầy đủ
Bộ nhớ thẻ SD độc lập
Màn hình OLED đủ màu
Chờ đặt hàng
FB4.DMX Clubmax ILDA Kvant Lasers
 255    
Kvant
Dễ dàng gắn vào bất kỳ hệ thống hiển thị laser Clubmax nào để vận hành thuận tiện
Dễ dàng kết nối nhiều hệ thống laser
Cho phép bạn điều khiển tất cả các máy chiếu và hiển thị các tham số điều khiển
Cho bạn khả năng giao tiếp dễ dàng với các thiết bị chiếu sáng và sản xuất khác
Chờ đặt hàng
FB4 DMX with QuickShow Pangolin
 629    
Pangolin
Kiểm soát ethernet đầy đủ
Bộ nhớ thẻ SD độc lập
Màn hình OLED đủ màu
Chờ đặt hàng
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.