Microphones Thu Âm nhạc cụ

Microphone thu nhạc cụ | Microphone thu âm nhạc cục chuyên nghiệp gồm các thiết bị mic trống, mic cho band, mic thu âm guitar của Behringer, Neuamnn, Sennheiser, TC Helicon, TC Electronic

Liên Hệ

  • Mr.Khanh
  • Mrs.Diễm
  • Mr.Tín

Thời gian làm việc

Thứ Hai    07:30 - 17:00
Thứ Ba     07:30 - 17:00
Thứ Tư 07:30 - 17:00
Thứ Năm 07:30 - 17:00
Thứ Sáu 07:30 - 17:00
Thứ Bảy 07:30 - 17:00