Củ loa bass 25 từ Neo

Củ loa bass rời 10 inch từ neo nhập khẩu chính hãng thương hiệu 18 Sound
10NTLW2000 Củ loa Bass 10inch - 2,5 tấc Neodymium 350W 8/16Ω 18 Sound
 325    
18 Sound
5,150,000
Công nghệ Tetracoil.
Độ nhạy trung bình 98 dB SPL 1W / 1m.
51 mm (2 in) CCAW voice coil.
Công suất 350W.
Công suất liên tục 700W.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
10NW750 Củ loa Bass 10inch - 2,5 tấc Neodymium 450W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 204    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 94 dB SPL 1W / 1m.
Công suất 450W.
Công suất liên tục 900W.
75 mm (3 in) Interleaved Sandwich Aluminum Voice Coil (ISV).
Nam châm từ Neodymium bên ngoài.
Chờ đặt hàng
So sánh
10NMB420 Củ loa Bass 10inch - 2,5 tấc Neodymium 350W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 180    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 99 dB SPL 1W / 1m.
65 mm (2.5 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 350W.
Công suất liên tục 500W.
Nam châm neodymium bên ngoài.
Chờ đặt hàng
So sánh
10NW650 Củ loa Bass 10inch - 2,5 tấc Neodymium 300W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 197    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 95.5 dB SPL 1W / 1m.
65 mm (2.5 in) aluminum edgewound voice coil.
Công suất 300W
Công suất liên tục 600W.
Độ dịch chuyển cao cho độ rõ nét và đột phá tần số thấp.
Chờ đặt hàng
So sánh
10NTLW2000 Củ loa Bass 10inch - 2,5 tấc Neodymium 350W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 195    
18 Sound
5,150,000
Công nghệ Tetracoil.
Độ nhạy trung bình 95 dB SPL 1W / 1m.
51 mm (2 in) CCAW voice coil.
Công suất 350W.
Công suất liên tục 700W.
Chờ đặt hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
10NDA610 Củ loa Bass 10inch - 2,5 tấc Neodymium 400W 8Ω 18 Sound - Giá call
 251    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 103 dB SPL 1W / 1m (AIC bật).
75 mm (3 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 400W
Công suất liên tục 600W.
Nam châm từ neodymium.
Chờ đặt hàng
So sánh
10NMB520 Củ loa Bass 10inch - 2,5 tấc Neodymium 300W 16Ω 18 Sound - Giá call
 282    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 99 dB SPL 1W / 1m.
65 mm (2,5 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 300W.
Công suất liên tục 600W.
Nam châm từ neodymium bên ngoài cao cấp.
Chờ đặt hàng
So sánh
10NW650 Củ loa Bass 10inch - 2,5 tấc Neodymium 300W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 230    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 96 dB SPL 1W / 1m.
65 mm (2.5 in) aluminum edgewound voice coil.
Công suất 300W
Công suất liên tục 600W.
Độ dịch chuyển cao cho độ rõ nét và đột phá tần số thấp.
Chờ đặt hàng
So sánh
10NW750 Củ loa Bass 10inch - 2,5 tấc Neodymium 450W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 218    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 94 dB SPL 1W / 1m.
Công suất 450W.
Công suất liên tục 900W.
75 mm (3 in) Interleaved Sandwich Aluminum Voice Coil (ISV).
Nam châm từ Neodymium bên ngoài.
Chờ đặt hàng
So sánh
10NMB420 Củ loa Bass 10inch - 2,5 tấc Neodymium 350W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 229    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 99 dB SPL 1W / 1m.
65 mm (2.5 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 350W.
Công suất liên tục 500W.
Nam châm neodymium bên ngoài.
Chờ đặt hàng
So sánh
10NMBA520 Củ loa Bass 10inch - 2,5 tấc Neodymium 300W 8Ω 18 Sound - Giá call
 257    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 100,5 dB SPL 1W / 1m (bật AIC)
65 mm (2,5 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 300W
Công suất liên tục 600W.
Cục nam châm từ neodymium
Chờ đặt hàng
So sánh
10NTLS2000 Củ loa Bass 10inch - 2,5 tấc Neodymium 350W 8Ω 18 Sound - Giá call
 247    
18 Sound
Công nghệ Tetracoil.
Độ nhạy trung bình 97 dB SPL 1W / 1m.
51 mm (2 in) double layer voice coil.
Công suất 350W.
Công suất liên tục 700W.
Chờ đặt hàng
So sánh