Accessories

cáp âm thanh, tủ âm thanh, dây loa, jack loa.
C286 Dây Tín Hiệu Tasker Ý 2 lõi đồng 1.2 mm2
 195.343     Tasker C286 microphones cable
Tasker
39.000
Cáp tín hiệu microphone Tasker C286 2 lõi đồng 1.2 mm2
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C412 Dây Tín Hiệu Tasker Ý 12 lõi đồng 12*2*3 mm
 224.167    
Tasker
334.000
Cáp tín hiệu Tasker C4121 gồm 2 lõi đồng 12*2*3 mm
Đồng OFC nguyên chất
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C728 Pur Cáp Erthenet Cat 6A lõi đồng 0.22 mm Tasker
 144.858    
Tasker
122.000
Cáp Erthenet Cat 6A lõi đồng 0.22 mm
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-UB2020 Túi Đựng Dụng Cụ có Đệm Lót, Dây Đeo & Quai
 152.375     Túi Đựng Dụng Cụ Có Đệm Lót Dây Đeo & Tay Nắm
SKB
1.990.000
Exterior Length: 21.00 in ( 53.34 cm )
Exterior Width: 20.75 in (52.71 cm )
Exterior Depth: 6.50 in (6.50 cm )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-SC2709 Foot Controller Soft Case
 170.421     Foot Controller Soft Case
SKB
1.830.000
Exterior Length: 29.25in ( 74.30cm )
Exterior Width: 11.25 in (28.58 cm )
Exterior Depth: 5.25 in (13.34 cm )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C276 Dây Loa Tasker Ý 2 lõi đồng 2.5 mm2
 171.463     Dây Loa
Tasker
94.000
Cáp loa C276 đen
2 lõi đồng 2.5 mm2 Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-UB1515 Túi Đựng Dụng Cụ Có Đệm Lót Dây Đeo & Tay Nắm
 141.951     Túi Đựng Dụng Cụ Có Đệm Lót Dây Đeo & Tay Nắm
SKB
1.350.000
Exterior Length: 16.38 in (41.59 cm )
Exterior Width: 15.75in (40.01 cm )
Exterior Depth: 6.00 in (15.24 cm )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C277 Dây Loa Tasker Ý 2 lõi đồng 4 mm2
 160.632    
Tasker
114.000
Cáp loa C277 đen: 2 lõi đồng 4 mm2
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C279 Dây Loa Tasker Ý 4 lõi đồng 4 mm2
 119.759    
Tasker
238.000
Cáp loa C279 đen
4 lõi đồng 4 mm2 Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-RCB Đế Vận Chuyển Có Bánh Xe
 363.978     Đế Vận Chuyển Có Bánh Xe
SKB
4.400.000
Exterior Depth: 6.40 in (16.26 cm )
Exterior Width: 20.00in (50.80 cm )
Exterior Length t:22.40 in (56.90 cm )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-UB1818 Túi Đựng Dụng Cụ Có Đệm Lót Dây Đeo & Tay Nắm
 977.211     Túi Đựng Dụng Cụ Có Đệm Lót Dây Đeo & Tay Nắm
SKB
1.620.000
Exterior Length: 19.25 in ( 48.90 cm )
Exterior Width: 18.75 in (47.63 cm )
Exterior Depth: 6.00 in (15.24 cm )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-R1906 Case amply 6U rack
 158.773    
SKB
11.480.000
The 1SKB-R1906 was designed to add expandability to the 1SKB-R102, 1SKB-R104, and 1SKB-R106
The 1SKB-R1906 can even stack on itself (remove the casters from the top one before stacking)
Exterior Length: 25.50 in (64.77 cm)
Exterior Width: 26.00 in (66cm)
Exterior Height:16.00 in (40.64 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh