Accessories

SKB 1SKB-R6UW Case SKB 6U Có Tay Nắm & Bánh Xe
 885     Case SKB 6U Có Tay Nắm & Bánh Xe
SKB
7.500.000
Exterior Depth: 26.50 in ( 67.31 cm )
Exterior Width: 22.50 in (57.15 cm )
Exterior Height: 15.00 in (38.10 cm )
Product Weight: 25.43 lb (11.53 kg )
Shipping Weight: 28.23 lb (12.80kg )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-R102W Mixer Amply DSP - Handle
 739    
SKB
9.280.000
Exterior Length: 27.83 in (70.68 cm)
Exterior Width: 23.50 in (59.69 cm)
Exterior Depth: 15.63 in (39.69 cm)
Product Weight: 30.79 lb (13.97 kg)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C275 Black Dây Loa Tasker Ý
 527    
TASKER
42.000
Cáp loa C275 đen: 2 lõi đồng 1.5 mm2
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C286 Dây Tín Hiệu Tasker Ý
 803    
TASKER
33.000
Cáp tín hiệu microphone 2 lõi đồng 1.2 mm2
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C412 Cáp Tín Hiệu 12 Lõi Đồng 12*2*3 mm Tasker Ý
 955    
TASKER
312.000
Cáp tín hiệu 12 lõi đồng 12*2*3 mm
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C728 Pure Cáp Erthenet Cat 6A lõi đồng 0.22 mm Giáp vỏ riêng từng lớp
 592    
TASKER
93.000
Cáp Erthenet Cat 6A lõi đồng 0.22 mm
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-UB2020 Túi Đựng Dụng Cụ Có Đệm Lót Dây Đeo & Tay Nắm
 629     Túi Đựng Dụng Cụ Có Đệm Lót Dây Đeo & Tay Nắm
SKB
1.700.000
Exterior Length: 21.00 in ( 53.34 cm )
Exterior Width: 20.75 in (52.71 cm )
Exterior Depth: 6.50 in (6.50 cm )
Product Weight: 2.79 lb (1.27kg )
Shipping Weight: 4.78 lb (2.17 kg )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-SC2709 Foot Controller Soft Case
 734     Foot Controller Soft Case
SKB
1.560.000
Exterior Length: 29.25in ( 74.30cm )
Exterior Width: 11.25 in (28.58 cm )
Exterior Depth: 5.25 in (13.34 cm )
Product Weight: 3.03 lb (0.82 kg )
Shipping Weight: 4.53 lb (2.05kg )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C276N Dây Loa Tasker Ý
 720     Dây Loa
TASKER
63.000.000
Cáp loa C276 đen
2 lõi đồng 2.5 mm2 Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-UB1515 Túi Đựng Dụng Cụ Có Đệm Lót Dây Đeo & Tay Nắm
 594     Túi Đựng Dụng Cụ Có Đệm Lót Dây Đeo & Tay Nắm
SKB
1.120.000
Exterior Length: 16.38 in (41.59 cm )
Exterior Width: 15.75in (40.01 cm )
Exterior Depth: 6.00 in (15.24 cm )
Product Weight: 2.26 lb (1.03 kg )
Shipping Weight: 3.48 lb 1.58 kg )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C277 Dây Loa Tasker Ý
 671    
TASKER
82.000
Cáp loa C277 đen: 2 lõi đồng 4 mm2
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C279 Dây Loa Tasker Ý
 489    
TASKER
164.000
Cáp loa C279 đen
4 lõi đồng 4 mm2 Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh