Accessories

SKB 1SKB-R6UW Case SKB 6U Có Tay Nắm & Bánh Xe
 8.910     Case SKB 6U Có Tay Nắm & Bánh Xe
SKB
7.500.000
Exterior Depth: 26.50 in ( 67.31 cm )
Exterior Width: 22.50 in (57.15 cm )
Exterior Height: 15.00 in (38.10 cm )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-R102W Mixer Amply DSP - Handle
 7.279    
SKB
9.280.000
Exterior Length: 27.83 in (70.68 cm)
Exterior Width: 23.50 in (59.69 cm)
Exterior Depth: 15.63 in (39.69 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C275N Dây Loa Tasker Ý
 5.547    
TASKER
42.000
Cáp loa C275 đen: 2 lõi đồng 1.5 mm2
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C286 Dây Tín Hiệu Tasker Ý 2 lõi đồng 1.2 mm2
 7.902    
TASKER
33.000
Cáp tín hiệu microphone 2 lõi đồng 1.2 mm2
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C412 Dây Tín Hiệu Tasker Ý 12 lõi đồng 12*2*3 mm
 9.180    
TASKER
312.000
Cáp tín hiệu 12 lõi đồng 12*2*3 mm
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C728 Pur Cáp Erthenet Cat 6A lõi đồng 0.22 mm Tasker
 5.751    
TASKER
93.000
Cáp Erthenet Cat 6A lõi đồng 0.22 mm
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-UB2020 Túi Đựng Dụng Cụ Có Đệm Lót Dây Đeo & Tay Nắm
 6.241     Túi Đựng Dụng Cụ Có Đệm Lót Dây Đeo & Tay Nắm
SKB
1.700.000
Exterior Length: 21.00 in ( 53.34 cm )
Exterior Width: 20.75 in (52.71 cm )
Exterior Depth: 6.50 in (6.50 cm )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-SC2709 Foot Controller Soft Case
 7.012     Foot Controller Soft Case
SKB
1.560.000
Exterior Length: 29.25in ( 74.30cm )
Exterior Width: 11.25 in (28.58 cm )
Exterior Depth: 5.25 in (13.34 cm )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C276N Dây Loa Tasker Ý 2 lõi đồng 2.5 mm2
 7.020     Dây Loa
TASKER
63.000
Cáp loa C276 đen
2 lõi đồng 2.5 mm2 Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-UB1515 Túi Đựng Dụng Cụ Có Đệm Lót Dây Đeo & Tay Nắm
 5.824     Túi Đựng Dụng Cụ Có Đệm Lót Dây Đeo & Tay Nắm
SKB
1.120.000
Exterior Length: 16.38 in (41.59 cm )
Exterior Width: 15.75in (40.01 cm )
Exterior Depth: 6.00 in (15.24 cm )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C277 Dây Loa Tasker Ý 2 lõi đồng 4 mm2
 6.546    
TASKER
82.000
Cáp loa C277 đen: 2 lõi đồng 4 mm2
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C279 Dây Loa Tasker Ý 4 lõi đồng 4 mm2
 4.878    
TASKER
164.000
Cáp loa C279 đen
4 lõi đồng 4 mm2 Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh