Accessories

SKB 1SKB-R6UW Case SKB 6U Có Tay Nắm & Bánh Xe
 36.080     Case SKB 6U Có Tay Nắm & Bánh Xe
SKB
7.690.000
Exterior Depth: 26.50 in ( 67.31 cm )
Exterior Width: 22.50 in (57.15 cm )
Exterior Height: 15.00 in (38.10 cm )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-R102W Mixer Amply DSP - Handle
 29.799    
SKB
9.520.000
Exterior Length: 27.83 in (70.68 cm)
Exterior Width: 23.50 in (59.69 cm)
Exterior Depth: 15.63 in (39.69 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C275 Dây Loa Tasker Ý 2 lõi đồng 1.5 mm2
 22.734    
Tasker
46.000
Cáp loa C275 đen: 2 lõi đồng 1.5 mm2
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C286 Dây Tín Hiệu Tasker Ý 2 lõi đồng 1.2 mm2
 32.078     Tasker C286 microphones cable
Tasker
35.000
Cáp tín hiệu microphone Tasker C286 2 lõi đồng 1.2 mm2
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C412 Dây Tín Hiệu Tasker Ý 12 lõi đồng 12*2*3 mm
 37.160    
Tasker
337.000
Cáp tín hiệu Tasker C4121 gồm 2 lõi đồng 12*2*3 mm
Đồng OFC nguyên chất
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C728 Pur Cáp Erthenet Cat 6A lõi đồng 0.22 mm Tasker
 23.812    
Tasker
101.000
Cáp Erthenet Cat 6A lõi đồng 0.22 mm
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-UB2020 Túi Đựng Dụng Cụ Có Đệm Lót Dây Đeo & Tay Nắm
 25.330     Túi Đựng Dụng Cụ Có Đệm Lót Dây Đeo & Tay Nắm
SKB
1.700.000
Exterior Length: 21.00 in ( 53.34 cm )
Exterior Width: 20.75 in (52.71 cm )
Exterior Depth: 6.50 in (6.50 cm )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-SC2709 Foot Controller Soft Case
 28.340     Foot Controller Soft Case
SKB
1.560.000
Exterior Length: 29.25in ( 74.30cm )
Exterior Width: 11.25 in (28.58 cm )
Exterior Depth: 5.25 in (13.34 cm )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C276 Dây Loa Tasker Ý 2 lõi đồng 2.5 mm2
 28.395     Dây Loa
Tasker
68.000
Cáp loa C276 đen
2 lõi đồng 2.5 mm2 Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-UB1515 Túi Đựng Dụng Cụ Có Đệm Lót Dây Đeo & Tay Nắm
 23.599     Túi Đựng Dụng Cụ Có Đệm Lót Dây Đeo & Tay Nắm
SKB
1.120.000
Exterior Length: 16.38 in (41.59 cm )
Exterior Width: 15.75in (40.01 cm )
Exterior Depth: 6.00 in (15.24 cm )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C277 Dây Loa Tasker Ý 2 lõi đồng 4 mm2
 26.691    
Tasker
89.000
Cáp loa C277 đen: 2 lõi đồng 4 mm2
Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C279 Dây Loa Tasker Ý 4 lõi đồng 4 mm2
 19.810    
Tasker
177.000
Cáp loa C279 đen
4 lõi đồng 4 mm2 Giáp vỏ 2 lớp
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh