Túi SKB

Túi mềm đựng mixer, micro của SKB
1SKB-SC191U Túi Mềm Đựng Micro Không Dây 1U
 1,128,557,833     Túi Mềm Đựng Micro Không Dây 1U
SKB
2,780,000
Interior Width: 19.00 in (48.26 cm)
Interior Height: 1.75 in (4.45 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
1SKB-SC192U Túi Mềm Đựng Micro Không Dây 2U
 1,254,180,454     Túi Mềm Đựng Micro Không Dây 2U
SKB
3,320,000
Interior Length: 16.25 in (41.28 cm)
Interior Width: 19.00 in (48.26 cm)
Interior Height: 3.50 in (8.89 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
1SKB-SC194U túi đựng microphone không dây 4U
 1,235,550,980     Hộp Đựng Bộ Tín Hiệu Micro Không Dây 4U
SKB
4,070,000
Exterior Length: 17.50 in (44.45 cm)
Exterior Width: 20.75 in (52.71 cm)
Exterior Depth: 10.25 in (26.04 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng