• Thương hiệu Turbosound
 • Thương hiệu Behringer
 • Thương hiệu Meyer Sound
 • Thương hiệu LAB GRUPPEN
 • Thương hiệu TASKER
 • Thương hiệu SKB
 • Thương hiệu Midas
 • Thương hiệu Klark Teknik
 • Thương hiệu Lake
 • Thương hiệu McCauley - Loa chính thức tại WorldCup 2018
 • Thương hiệu TC HELICON
 • Thương hiệu tc Elctronic
 • Thương hiệu Denon
 • Mastercher
 • tc elctronic
 • tc elctronic
 • TC HELCON
 • TC
 • tc electronic 2
 • tc electronic 3
 • TC HELCON
 • TC HELCON
 • Kingta
 • Flow *
 • Midas Heritage

Công Ty HOÀNG BẢO KHOA

Nhà phân phối chính thức sản phẩm âm thanh Âu - Mỹ.
Tư vấn – thiết kế hệ thống âm thanh ánh sáng karaoke – bar – night club – hội trường – nhà hàng – cafe.

Vê Midas
1970 - 2015 A Little Bit of Our History