Visualization Software

Visualization Software
Depence R3 fountain module Pangolin
 106    
Pangolin
260,320,000
Depence R3 fountain module cung cấp các tính năng thiết kế và trực quan hóa theo thời gian thực
Cho phép bạn thiết kế và trực quan hóa các dự án trình chiếu đa phương tiện một cách dễ dàng
Sử dụng trọn đời
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
Depence R3 animation module Pangolin
 142    
Pangolin
52,060,000
Depence R3 animation module cung cấp các tính năng trực quan hóa và thiết kế theo thời gian thực
Hỗ trợ VR hoàn toàn mới cũng như nhiều cải tiến khác
Sử dụng trọn đời
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
Depence R3 special FX module Pangolin
 100    
Pangolin
41,120,000
Mô -đun Laser Depence R3 cung cấp các tính năng trực quan hóa
Thiết kế theo thời gian thực cho các máy chiếu laser ảo
Sử dụng trọn đời
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
Depence R3 laser module Pangolin
 197    
Pangolin
21,930,000
Mô -đun Laser Depence R3 cung cấp các tính năng trực quan hóa
Thiết kế theo thời gian thực cho các máy chiếu laser ảo
Sử dụng trọn đời
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
Depence R3 stage module Pangolin
 221    
Pangolin
52,060,000
Depence R3 stage module cung cấp các tính năng trực quan hóa
Thiết kế theo thời gian thực cho các thiết bị chiếu sáng ảo
Sử dụng trọn đời
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
Depence 2 Laser Module - Ứng dụng mô phỏng tia laser Pangolin
 1,485    
Pangolin
Nền tảng lý tưởng để kiểm soát và xem trước toàn bộ chương trình
Tất cả các đặc tính vật lý và kiểm soát của thiết bị thực được mô phỏng trong thời gian thực với độ chính xác tuyệt đối
Ứng dụng trực quan độc đáo
Chờ đặt hàng
Depence 2 Animation Module - Ứng dụng thử nghiệm Laser 3D Pangolin
 924    
Pangolin
Nền tảng lý tưởng để kiểm soát và xem trước toàn bộ chương trình
Tất cả các đặc tính vật lý và kiểm soát của thiết bị thực được mô phỏng trong thời gian thực với độ chính xác tuyệt đối
Ứng dụng trực quan độc đáo
Chờ đặt hàng
Depence 2 Special-FX Module - Ứng dụng tạo hiệu ứng đặc biệt Pangolin
 1,096    
Pangolin
Nền tảng lý tưởng để kiểm soát và xem trước toàn bộ chương trình
Tất cả các đặc tính vật lý và kiểm soát của thiết bị thực được mô phỏng trong thời gian thực với độ chính xác tuyệt đối
Ứng dụng trực quan độc đáo
Chờ đặt hàng
Depence 2 Show Control Module - Ứng dụng trực quan xem trước Pangolin
 1,845    
Pangolin
Nền tảng lý tưởng để kiểm soát và xem trước toàn bộ chương trình
Tất cả các đặc tính vật lý và kiểm soát của thiết bị thực được mô phỏng trong thời gian thực với độ chính xác tuyệt đối
Ứng dụng trực quan độc đáo
Chờ đặt hàng
Depence 2 Stage Lighting Module - Ứng dụng chiếu sáng chuyên nghiệp Pangolin
 1,297    
Pangolin
Nền tảng lý tưởng để kiểm soát và xem trước toàn bộ chương trình
Tất cả các đặc tính vật lý và kiểm soát của thiết bị thực được mô phỏng trong thời gian thực với độ chính xác tuyệt đối
Ứng dụng trực quan độc đáo
Chờ đặt hàng
Depence 2 Fountain Module - Ứng dụng mô phỏng nước Pangolin
 918    
Pangolin
Nền tảng lý tưởng để kiểm soát và xem trước toàn bộ chương trình
Tất cả các đặc tính vật lý và kiểm soát của thiết bị thực được mô phỏng trong thời gian thực với độ chính xác tuyệt đối
Ứng dụng trực quan độc đáo
Chờ đặt hàng
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.