Powered Mixer | Vang số liền công suất

Bộ trộn âm thanh liền công suất là vang số tích hợp amply tạo các hiệu ứng để hát karaoke.
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.