SafetyScan lens bracket (Maxim) Kvant

Product code: SafetyScan lens bracket (Maxim)      876     
4.67/5 in 3 times 
Kvant
 • SafetyScan lens bracket
 • SafetyScan lens bracket
 • SafetyScan lens bracket
 • SafetyScan lens bracket
 • SafetyScan lens bracket
SafetyScan lens bracket
SafetyScan lens bracket
SafetyScan lens bracket
SafetyScan lens bracket
SafetyScan lens bracket

 • Price only applicable for overseas
 • Technical Support
 • Term of shipment: Ex-Works
 • Pick up at Hoang Bao Khoa LTD company
 • All shipping costs and risks, including export/import procedures, duty and others are on buyer’s account (Incoterm 2020)

Features

Khung giá đỡ ống kính cho dòng Maxim
SafetyScan lens bracket (Maxim)

Official Distributor Certificate

Khi thấu kính được lắp đúng cách, nó sẽ làm tăng độ phân kỳ của chùm tia laze khi quét xuống khán giả. Thấu kính đi kèm cho phép bạn tạo ra màn trình diễn laze ấn tượng và giữ cho chùm tia chiếu vào khán giả ở mức an toàn hơn trong khi không ảnh hưởng đến chùm tia phía trên. Bạn có thể chọn từ nhiều kiểu máy khác nhau để phù hợp với tất cả các máy chiếu laser dòng KVANT Atom, BeamBrush, Burstberry, Clubmax, Maxim và Spectrum.

 • Price only applicable for overseas
 • Technical Support
 • Term of shipment: Ex-Works
 • Pick up at Hoang Bao Khoa LTD company
 • All shipping costs and risks, including export/import procedures, duty and others are on buyer’s account (Incoterm 2020)

Contact

Business hours

Monday 7:30 AM - 5:00 PM
Tuesday 7:30 AM - 5:00 PM
Wednesday    7:30 AM - 5:00 PM
Thursday 7:30 AM - 5:00 PM
Friday 7:30 AM - 5:00 PM
Saturday 7:30 AM - 5:00 PM

FAQs

Does the company offer free shipping?

Free shipping for local order over $22. Oversea buyers will pay for shipping cost under Ex-work term.

SafetyScan lens bracket (Maxim) has a discount?

This price is the best to you now.

Which brand does SafetyScan lens bracket (Maxim) belongs to?

SafetyScan lens bracket (Maxim) belongs to Kvant. In nearly 30 years of making lasers we have achieved a great deal. Some of the world’s biggest entertainers and brands use our lasers in their shows, and we have claimed our spot among the best in the industry.

How long is the warranty of SafetyScan lens bracket (Maxim)?

SafetyScan lens bracket (Maxim) is 0 months of warranty.

Does HoangBaoKhoa support for installment?

Yes, installment payment via credit card.