Drum Kit

Drum Kit là một bộ sưu tập các trống và nhạc cụ gõ khác nhau được sắp xếp lại thành một hệ thống, thường được sử dụng để tạo ra âm nhạc rythm bằng cách đánh trống hoặc gõ nhạc cụ.

Tìm kiếm

Sản phẩm nổi bật

Hướng dẫn

Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.