Ampli trong hệ thống báo cháy

Trong hệ thống thông báo cháy của FBT (Fire Alarm System), ampli được sử dụng để khuếch đại tín hiệu âm thanh từ các cảm biến phát hiện cháy và truyền tải thông báo đến các loa phát thanh trong toàn bộ khu vực cần báo động.