Consoles

Consoles (Fire Brigade Terminal) là các thiết bị điều khiển được sử dụng để giám sát và điều khiển các hệ thống chữa cháy và cứu hỏa trong tòa nhà hoặc khu vực công cộng.