Loa thông báo cháy

Loa thông báo cháy là một phần quan trọng của hệ thống thông báo cháy. Chúng được sử dụng để phát ra âm thanh cảnh báo trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn, giúp cảnh báo và kêu gọi mọi người trong khu vực đó sớm được sơ tán và tránh xa khỏi nguy hiểm.