1 inch Ferrite

Củ loa treble rời 1 inch từ thường nhập khẩu chính hãng thương hiệu 18 Sound
 XD110 Củ loa Treble 1inch Ferrite 20W 8Ω 18 Sound - Giá call
 61    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 109dB SPL 1W / 1m.
Chỗ thoát của họng kèn 1 inch.
Đường kính cuộn dây nhôm 1 inch
Công suất 20W.
Công suất liên tục 40W.
Chờ đặt hàng
So sánh
 HD1000 Củ loa Treble 1inch Ferrite 50W 8Ω 18 Sound - Giá call
 66    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 109 dB 1W / 1m.
Chỗ thoát của họng kèn 1 inch.
Cuộn dây EWAL (Edge-wound Aluminum) 44,4mm inch.
Công suất 50W.
Công suất liên tục 100W.
Chờ đặt hàng
So sánh
 HD1030 Củ loa Treble 1inch Ferrite 30W 8Ω 18 Sound - Giá call
 70    
18 Sound
Chỗ thoát của họng kèn 1 inch.
Độ nhạy trung bình 106 dB SPL 1W / 1m.
Đường kính cuộn dây nhôm 34,4 mm (1 1/3 inch).
Công suất 30W.
Công suất liên tục 60W.
Chờ đặt hàng
So sánh
 HD1040 Củ loa Treble 1inch Ferrite 40W 8Ω 18 Sound - Giá call
 54    
18 Sound
Chỗ thoát của họng kèn 1 inch.
Độ nhạy trung bình 107 dB SPL 1W / 1m.
Đường kính cuộn dây nhôm 44mm (1 3/4 inch).
Công suất 40W.
Công suất liên tục 80W.
Chờ đặt hàng
So sánh
 HD1050 Củ loa Treble 1inch Ferrite 50W 8Ω 18 Sound - Giá call
 66    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 107 dB SPL 1W / 1m.
Chỗ thoát của họng kèn 1 inch.
Đường kính cuộn dây nhôm 44 mm (1 3/4 inch).
Công suất 50W.
Công suất liên tục 100W.
Chờ đặt hàng
So sánh
 XD125 Củ loa Treble 1inch Ferrite 25W 8Ω 18 Sound - Giá call
 56    
18 Sound
Chỗ thoát của họng kèn 1 inch.
Độ nhạy trung bình 109 dB SPL 1W / 1m.
Cuộn dây EWAL (Edge-wound Aluminum) 25,4 mm (1 in).
Công suất 25W.
Công suất liên tục 50W.
Chờ đặt hàng
So sánh
 HD110 Củ loa Treble 1inch Ferrite 20W 8Ω 18 Sound - Giá call
 60    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 109dB SPL 1W / 1m.
Chỗ thoát của họng kèn 22mm(1 in).
Công suất 20W.
Công suất liên tục 40W
Màng ngăn phenolic chắc chắn.
Chờ đặt hàng
So sánh
 HD125 Củ loa Treble 1inch Ferrite 25W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 60    
18 Sound
Chỗ thoát của họng kèn 1 inch.
Độ nhạy trung bình 109 dB SPL 1W / 1m.
Cuộn dây EWAL (Edge-wound Aluminum) 25,4 mm (1 in).
Công suất 25W.
Công suất liên tục 50W.
Chờ đặt hàng
So sánh
 HD125 Củ loa Treble 1inch Ferrite 25W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 124    
18 Sound
Chỗ thoát của họng kèn 1 inch.
Độ nhạy trung bình 109 dB SPL 1W / 1m.
Cuộn dây EWAL (Edge-wound Aluminum) 25,4 mm (1 in).
Công suất 25W.
Công suất liên tục 50W.
Chờ đặt hàng
So sánh