Củ loa treble 2.5 từ Neo

Củ loa treble rời 1 inch từ neo nhập khẩu chính hãng thương hiệu 18 Sound
ND1085 Củ loa Treble 1inch Neodymium 40W 8Ω 18 Sound
 322    
18 Sound
4,410,000
Chỗ thoát của họng kèn: 1 inch.
Độ nhạy trung bình 109 dB 1W / 1m.
Công suất 40W.
Công suất liên tục 80W
44 mm (1 3/4 inch) edgewound aluminum voice coil.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
ND1018BT Củ loa Treble 1inch Neodymium 50W 8Ω 18 Sound - Giá call
 223    
18 Sound
Chỗ thoát của họng kèn 1 inch.
Độ nhạy trung bình 108 dB SPL 1W / 1m.
44 mm (1 3/4 inch) voice coil
Công suất 50W.
Công suất liên tục 100W.
Chờ đặt hàng
So sánh
ND1020 Củ loa Treble 1inch Neodymium 30W 8Ω 18 Sound - Giá call
 197    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 108,5 dB SPL 1W / 1.
Chỗ thoát của họng kèn 1 inch.
34,4 mm (1 1/3 inch) voice coil diameter.
Màng polyethylene.
Công suất 30W.
Chờ đặt hàng
So sánh
ND1030 Củ loa Treble 1inch Neodymium 30W 8Ω 18 Sound - Giá call
 199    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 107 dB SPL 1W / 1m.
Chỗ thoát của họng kèn 1 inch.
34,4 mm (1 1/3 inch) voice coil diameter.
Công suất 30W.
Công suất liên tục 60W.
Chờ đặt hàng
So sánh
ND1070 Củ loa Treble 1inch Neodymium 50W 8Ω 18 Sound - Giá call
 223    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 109 dB SPL 1W / 1m.
Chỗ thoát của họng kèn 1 inch.
44 mm (1 3/4 inch) edgewound aluminum voice coil
Công suất 50W.
Công suất liên tục 100W.
Chờ đặt hàng
So sánh
NSD1095N Củ loa Treble 1inch Neodymium 50W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 208    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 110 dB SPL 1W / 1m.
Chỗ thoát của họng kèn 1 inch.
1,75 inch voice coil diameter.
Công suất 50W.
Công suất liên tục 100W.
Chờ đặt hàng
So sánh
ND1TP Củ loa Treble 1inch Neodymium 50W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 287    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 110 dB SPL 1W / 1m.
Edgewound CCAW Voice Coil
Công suất 50W.
Công suất liên tục 100W.
Nam châm từ neodymium.
Chờ đặt hàng
So sánh
ND1090 Củ loa Treble 1inch Neodymium 50W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 199    
18 Sound
Chỗ thoát của họng kèn 1 inch.
Độ nhạy trung bình 109 dB 1W / 1m.
Công suất 50W.
Công suất liên tục 100W.
44 mm (1 3/4 inch) edgewound aluminum voice coil.
Chờ đặt hàng
So sánh
ND1TP Củ loa Treble 1inch Neodymium 50W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 233    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 110 dB SPL 1W / 1m.
Edgewound CCAW Voice Coil.
Công suất 50W.
Công suất liên tục 100W.
Nam châm từ neodymium.
Chờ đặt hàng
So sánh
NSD1095N Củ loa Treble 1inch Neodymium 50W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 362    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 110 dB SPL 1W / 1m.
Chỗ thoát của họng kèn 1 inch.
1,75 inch voice coil diameter.
Công suất 50W.
Công suất liên tục 100W.
Chờ đặt hàng
So sánh
ND1090 Củ loa Treble 1inch Neodymium 50W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 275    
18 Sound
Chỗ thoát của họng kèn 1 inch.
Độ nhạy trung bình 109 dB 1W / 1m.
Công suất 50W.
Công suất liên tục 100W.
44 mm (1 3/4 inch) edgewound aluminum voice coil.
Chờ đặt hàng
So sánh
ND1050 Củ loa Treble 1inch Neodymium 50W 8Ω 18 Sound - Giá call
 199    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 110 dB SPL 1W / 1m
Chỗ thoát của họng kèn 1 inch.
44mm (1 3/4 inch) voice coil diameter.
Công suất 50W.
Công suất liên tục 100W.
Chờ đặt hàng
So sánh