Củ loa treble 5 từ Neo

Củ loa treble rời 2 inch từ neo nhập khẩu chính hãng thương hiệu 18 Sound
ND2060A Củ loa Treble 2inch Neodymium 80W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 263    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 110 dB 1W / 1m.
Chỗ thoát của họng kèn 2 inch.
3 inch edgewound aluminum voice coil.
Công suất 80 W.
Công suất liên tục 160 W.
Chờ đặt hàng
So sánh
ND100KT Củ loa Treble 2inch Neodymium 50W 8Ω 18 Sound - Giá call
 188    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 111 dB 1W / 1m.
2 inch voice coil diameter 50 W
Độ phủ sóng 120° H x 140° V
Cấu trúc neodymium nhẹ nhỏ gọn
Khả năng chịu được trong thời tiết khắc nghiệt.
Chờ đặt hàng
So sánh
ND2080A Củ loa Treble 2inch Neodymium 80W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 204    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 111 dB 1W / 1m.
Chỗ thoát của họng kèn 2 inch.
3 inch edgewound aluminum voice coil.
Công suất 80W.
Công suất liện tục 160W.
Chờ đặt hàng
So sánh
ND2060 Củ loa Treble 2inch Neodymium 100W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 236    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 109 dB SPL 1W / 1m.
Chỗ thoát của họng kèn 2 inch.
3 inch aluminum edgewound voice coil.
Công suất 100 W.
Công suất liên tục 200 W.
Chờ đặt hàng
So sánh
ND2080 Củ loa Treble 2inch Neodymium 100W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 260    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 110 dB SPL 1W / 1m.
Exit throat 2 inch.
3 inch edgewound aluminum voice coil.
Công suất 100W
Công suất liên tục 200 W.
Chờ đặt hàng
So sánh
ND32ST Củ loa Treble 2inch Neodymium 120W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 186    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 112 dB 1W / 1m.
Chỗ thoát của họng kèn 2 inch.
Phản hồi xung lực cực nhanh cho việc tái tạo thoáng qua tuyệt vời
Đáp ứng tần số âm thanh tự nhiên được mở rộng lên đến 20 kHz
Công suất 120W.
Chờ đặt hàng
So sánh
ND2080 Củ loa Treble 2inch Neodymium 100W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 202    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 110 dB SPL 1W / 1m.
Exit throat 2 inch.
3 inch edgewound aluminum voice coil.
Công suất 100W
Công suất liên tục 200 W.
Chờ đặt hàng
So sánh
ND2060 Củ loa Treble 2inch Neodymium 100W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 246    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 109 dB SPL 1W / 1m.
Chỗ thoát của họng kèn 2 inch.
3 inch aluminum edgewound voice coil.
Công suất 100 W.
Công suất liên tục 200 W.
Chờ đặt hàng
So sánh
ND2060A Củ loa Treble 2inch Neodymium 80W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 318    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 110 dB 1W / 1m.
Chỗ thoát của họng kèn 2 inch.
3 inch edgewound aluminum voice coil.
Công suất 80 W.
Công suất liên tục 160 W.
Chờ đặt hàng
So sánh
ND2080A Củ loa Treble 2inch Neodymium 80W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 382    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 111 dB 1W / 1m.
Chỗ thoát của họng kèn 2 inch.
3 inch edgewound aluminum voice coil
Công suất 80W.
Công suất liện tục 160W.
Chờ đặt hàng
So sánh
ND32ST Củ loa Treble 2inch Neodymium 120W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 347    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 112 dB 1W / 1m.
Chỗ thoát của họng kèn 2 inch.
Phản hồi xung lực cực nhanh cho việc tái tạo thoáng qua tuyệt vời
Đáp ứng tần số âm thanh tự nhiên được mở rộng lên đến 20 kHz
Công suất 120W.
Chờ đặt hàng
So sánh