Brackets

Brackets của Kvant là các kẹp gắn được thiết kế đặc biệt cho máy chiếu laser của Kvant. Chúng có độ bền cao và an toàn, cung cấp một nền tảng ổn định để máy chiếu laser được gắn lên.
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.