Brackets

Brackets của Kvant là các kẹp gắn được thiết kế đặc biệt cho máy chiếu laser của Kvant. Chúng có độ bền cao và an toàn, cung cấp một nền tảng ổn định để máy chiếu laser được gắn lên.
SafetyScan lens bracket (Atom) Khung giá đỡ ống kính Kvant
 181    
Kvant
Khung giá đỡ ống kính cho dòng Atom
Chờ đặt hàng
Burstberry spacer/connector plate - set of 2 Phụ kiện Laser Kvant
 95    
Kvant
Chờ đặt hàng
SafetyScan lens bracket (BurstBerry) Giá đỡ ống kính Kvant
 118    
Kvant
SafetyScan lens bracket (BurstBerry)
Giá đỡ ống kính dành cho BurstBerry
Chờ đặt hàng
SafetyScan lens bracket (Clubmax) Khung giá đỡ ống kính Kvant
 112    
Kvant
Khung giá đỡ ống kính cho dòng Clubmax
Chờ đặt hàng
DiscoScan bracket (Spectrum) Kvant
 60    
Kvant
DiscoScan bracket (Spectrum)
Chờ đặt hàng
SafetyScan lens bracket (Maxim) Khung giá đỡ ống kính Kvant
 145    
Kvant
Khung giá đỡ ống kính cho dòng Maxim
Chờ đặt hàng
DiscoScan bracket (Maxim) Kvant
 48    
Kvant
DiscoScan bracket (Maxim)
Chờ đặt hàng
4-Way masking plate (for CM FB4 2019+) Kvant
 78    
Kvant
Tấm che 4 chiều bao gồm bốn phần kim loại riêng lẻ.
Giới hạn đầu ra laser theo yêu cầu an toàn
Chờ đặt hàng
DiscoScan bracket (BeamBrush 35) Kvant
 72    
Kvant
DiscoScan bracket (BeamBrush 35)
Chờ đặt hàng
SafetyScan lens bracket (Maxim G20) Khung giá đỡ ống kính Kvant
 236    
Kvant
Khung giá đỡ ống kính cho Maxim G20
Chờ đặt hàng
4-Way masking plate (for all except CM FB4 2019+) Kvant
 82    
Kvant
Tấm che 4 chiều bao gồm bốn phần kim loại riêng lẻ.
Giới hạn đầu ra laser theo yêu cầu an toàn
Chờ đặt hàng
DiscoScan bracket (Atom) Kvant
 86    
Kvant
DiscoScan bracket (Atom)
Chờ đặt hàng
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.