Kvant Logolas Laser

Kvant Logolas Laser là một hệ thống laser chuyên nghiệp mang đến hiệu ứng và hoạt hình laser có tác động mạnh mẽ. Nó được thiết kế cho các sự kiện trực tiếp, các buổi hòa nhạc và các ứng dụng khác với tiêu chuẩn cao. Hệ thống này có các tùy chọn điều khiển tiên tiến và được xây dựng để đảm bảo độ tin cậy và dễ sử dụng.
LogoLas G10 OPSL Laser Kvant
 186    
Kvant
Tuyệt vời cho quảng cáo laser ngoài trời cố định
OPSL LogoLas cây 10 Watt là hệ thống hiển thị laze chuyên nghiệp
Chứng nhận IP65
Chờ đặt hàng
LogoLas 3000 Laser Kvant
 186    
Kvant
LogoLas đủ màu 3-Watt RGB là một hệ thống hiển thị laze chuyên nghiệp được tích hợp trong vỏ bọc được thiết kế cho môi trường công nghiệp
Được phát triển cho quảng cáo laze ngoài trời
Chờ đặt hàng
LogoLas 10 Laser Kvant
 452    
Kvant
Tuyệt vời cho quảng cáo laser ngoài trời cố định, biển báo có khả năng hiển thị cao
LogoLas đủ màu 10 Watt RGB mới là hệ thống hiển thị laze chuyên nghiệp
Được phát triển cho quảng cáo laze ngoài trời
Chờ đặt hàng
LogoLas 6000 Laser Kvant
 206    
Kvant
Tuyệt vời cho quảng cáo laser ngoài trời cố định, biển báo có khả năng hiển thị cao
LogoLas đủ màu 6 watt RGB là hệ thống hiển thị laze chuyên nghiệp được tích hợp trong vỏ bọc được thiết kế cho môi trường công nghiệp
Chờ đặt hàng
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.