Kvant Spectrum Laser

Kvant Spectrum Laser
Spectrum 30 ROGB Laser Kvant
 8    
Kvant
Máy chiếu Spectrum được thiết kế đẹp mắt và thiết thực mang đến hiệu suất đẳng cấp thế giới
Spectrum mới được cung cấp với ba phiên bản - 30 Watt ROGB, 33 Watt RYGB và 45 Watt RYGB
Đột phá mới nhất của kỹ thuật định hình chùm tia
Chờ đặt hàng
Spectrum 25 Máy chiếu Laser 25W Kvant
 13    
Kvant
Máy chiếu laser dòng Kvant Spectrum
Thích hợp với màn hình laser ngoài trời
Chờ đặt hàng
Spectrum 30 Máy chiếu Laser 28W Kvant
 12    
Kvant
Máy chiếu laser dòng Kvant Spectrum
Thích hợp với màn hình laser ngoài trời
Chờ đặt hàng
Spectrum 45 RYGB Laser Kvant
 9    
Kvant
Khung máy Spectrum bản mới nhẹ hơn 30%
Nhỏ hơn đáng kể và chắc chắn hơn so với trước đây
Đầu ra chất lượng tuyệt bời
Chờ đặt hàng
Spectrum 20 Máy chiếu Laser 20W Kvant
 15    
Kvant
Máy chiếu laser dòng Kvant Spectrum
Thích hợp với màn hình laser ngoài trời
Chờ đặt hàng