Hotline: 0799 03 00 88

Studio Monitor

B1030A
3.370.000
Mã: B1030A
Còn hàng
B1031A
4.410.000
Mã: B1031A
Còn hàng
B2031A
4.930.000
Mã: B2031A
Còn hàng
B2030A
4.260.000
Mã: B2030A
Còn hàng
K5 - Loa Behringer
3.800.000
Mã: K5
Còn hàng
K8 - Loa Behringer
5.380.000
Mã: K8
Còn hàng
K10S - Loa Behringer
9.190.000
Mã: K10S
Còn hàng

Yêu thích

B2031A
B2031A
4.930.000
B2030A
B2030A
4.260.000
B1031A
B1031A
4.410.000