Di Box Dante

DI Box mạng Dante Chính Hãng Klark Teknik
DN 30R Dante Klark Teknik
 8.375    
Klark Teknik
5.780.000
2-Channel Dante Audio Receive
High-Performance Networking
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
DN 30T Network DI Boxes Klark Teknik
 4.933    
Klark Teknik
5.780.000
2-Channel Dante Audio Transmitter
High-Performance Networking
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh