Paging Microphones

Paging microphone là một loại micro được sử dụng để truyền tải thông điệp hoặc cảnh báo đến nhiều vị trí khác nhau trong một hệ thống thông báo công cộng. Điều này thường được sử dụng trong các tòa nhà công cộng, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng, trường học, bệnh viện và nhiều ứng dụng khác.