Effects and Signal Processors

Bộ Xử Lý Tín Hiệu và Hiệu Ứng cho Studio từ TC Group
PEQ 3000 -DT _ PEQ 3000 NATIVE - Computer Audio TC ELECTRONIC
 20.978    
tc Electronic
2.550.000
Midas-Powered Parametric Channel EQ Plug-In
Optional Analog-Feel Desktop Interface
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh