• Thương hiệu McCauley
  • Thương hiệu Behringer
  • Thương hiệu LAB GRUPPEN - Lake
  • Thương hiệu Turbosound
  • Thương hiệu TASKER
  • Thương hiệu Midas
  • Thương hiệu SKB
  • Thương hiệu Meyer Sound
  • Thương hiệu Klark Teknik
  • Thương hiệu Lake
  • Thương hiệu TANNOY

HMS-12 - Giá Call

HMS-12 - Giá Call
Mã sản phẩm: HMS-12
Đã xem: 50
Thương hiệu: Meyer Sound
Đánh giá:
4.67/5 trong 3 lượt 

Operating Frequency Range1

Phase Response

Linear Peak SPL2

59 Hz – 18 kHz

240 Hz – 18 kHz ±45°

126.0 dB

16.80 inches W (427 mm)25.12 inches H (638 mm)9.78 inches D (248 mm)

43.0 lbs (19.5 kg

 
Gọi hotline 0799 030088 để biết thêm chi tiết sản phẩm.